Belysning

Vem ansvarar för belysningen?

Mora kommun har i dagsläget ca 5900 belysningspunkter, under 2009 har vi bytt ut omkring 4700 gamla kvicksilverarmaturer mot miljövänligare och energieffektivare lampor. Tekniska förvaltningen ansvarar för belysningen på gator, vägar och torg samt gång- och cykelvägar och gång- och cykeltunnlar. Trafikverket ansvarar för en del av belysningen på genomfartslederna (ca 300 st). 

Åtgärder och underhåll av gatubelysningen

Det förebyggande underhållet ska ligga på en sådan nivå att 90 procent eller fler av lamporna fungerar. Detta räknas inte gata för gata utan områdesvis och man kontrollerar och åtgärdar vid ett tillsynstillfälle i oktober varje år.

Akuta problem

Vissa fel ska åtgärdas direkt, bland annat:

  • Fel som utgör fara för trafiksäkerheten eller personsäkerheten.
  • Om många lampor slocknat på en gång, till exempel ett gruppfel eller fel i en belysningscentral.
  • Om en lampa är släckt vid ett övergångsställe eller en hållplats  
  • Gång- och cykelvägar

Allvarliga men inte akuta problem

Allvarliga men inte akuta problem som behöver åtgärdas innan nästa tillsynstillfälle, men inte omedelbart. Bland dessa finns:

  • Lampor som slocknat vid korsningar med stark trafik
  • Om tre eller fler lampor i rad på en trafikled har slocknat
  • Om två eller fler lampor i rad har slocknat på en bostadsgata, eller gång- och cykelbana.

För samtliga dessa åtgärder gäller att jobbet gås igenom och åtgärdas kvartalsvis.

Felanmälan belysning

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213