Utvisning av gatubelysningskabel

INFORMATION ANGÅENDE KABELUTVISNING PÅ MORA KOMMUNS BELYSNINGSANLÄGGNINGAR

I de fall det finns kabel som skall sättas ut kommer kundmottagning och beställare överens om tid för utsättningen. Kabelanvisaren tar kontakt med kunden inom 3-5 arbetsdagar och detaljplanerar tidpunkten så att kunden är på plats när utsättningen skall ske. Därefter sätts kabeln ut.
Observera att kabelutsättaren aldrig lämnar ut djupet på våra kablar eftersom vi inte kan garantera att förläggningsdjupet är bibehållet.

Följande information lämnas till beställaren:
* om kablarnas sträckning och antal samt hur de är markerade inom överenskommet arbetsområde.
* att inom 1 meter på varje sida om markeringen skall handschaktning ske.
* att schaktningsarbetet skall utföras så att belysningskabeln/ -kablarna eller annan belysningsutrustning inte skadas.
* att skador som uppkommer inom 1 meter på varje sida om markeringarna kan komma att debiteras skadegöraren.

ENMETERSREGELN: El, belysning och teleledningar är ofta markerade med en centrumlinje, men ligger i verkligheten som utbredda stråk. Kring ledningens förväntade läge måste man gräva med handverktyg.
Om inte ledningen påträffas ska man fortsätta att gräva med handverktyg på en meter vardera sidan om markeringen. Påträffas inte stråket då heller kontaktas omgående kabelanvisaren.

Under kontorstid, måndag - fredag 7-16:

Ring Infratek AB 072-231 02 93 eller 070-589 30 85 eller lämna ett meddelande via formuläret nedan.

Anmälningsformulär ( * obligatorisk uppgift)

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 18 februari 2013.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Sisell Gatuingenjör
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 20
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213