Mora Trafiksäkerhetsråd

Mora Trafiksäkerhetsråd (TSR) är ett opolitiskt, neutralt och ideellt organ utan beslutanderätt, men med påverkansrätt, som ska samla alla trafikintresserade organisationer och enskilda till ett aktivt trafiksäkerhetsarbete och därigenom verka för en ökad trafiksäkerhet i kommunen.

I rådet finns representanter från Kommunen, Ambulansen, Dalarnas bilkår, Red Wings Mora MC-klubb, fyra pensionärsorganisationer, 3 byaråd, Cykelfrämjandet och 2 idrottsklubbar.

Till rådet finns ytterligare ca 25 medlemmar knutna där bl. a. 15 byaråd, Mora Taxi, MHF, Polisen och Räddningstjänsten finns representerade.

Mora Trafiksäkerhetsråd verkar

 • i samarbete med trafiknämnden med att genomföra utåtriktade aktiviteter i syfte att informera aktivera och utbilda organisationer och allmänhet i trafiksäkerhetsfrågor.
 • genom framställningar till trafiknämnden och andra berörda organ initiera sådana åtgärder som rådet finner angelägna för att trafikmiljön i kommunen ska förbättras.
 • på anmodan av trafiknämnden, och eventuella andra kommunala organ, med att avge yttrande i ärenden som rör trafikförhållanden i kommunen.

Vad gör Trafiksäkerhetsrådet?

 • Diskuterar väg- och trafikfrågor med Trafikverkets och kommunens representanter.
 • Påverkar kommunen angående fartdämpande åtgärder vid exempelvis skolor.
 • Deltar vid skolskjutsinspektionsresor vartannat år där representanter från Vägverket, kommunen, bussföretag och TSR närvarar i syfte att förbättra trafiksäkerheten för bussåkande elever.
 • Inspirerar och uppmuntrar kommunens pensionärsorganisationer i deras trafiksäkerhetsarbete.
 • Påverkar Länsstyrelsen om hastighetssänkningar i byar och centrala delarna av Mora.
 • Tillser att årligen Barnens Trafikskoleavslutning genomförs.
 • Arrangerar årligen en Temakväll för allmänheten.
 • Deltar vid Dalarnas Trafiksäkerhetsförbunds årsmöte.
 • Bevakar trafiksäkerhetsåtgärder inom kommunen.
 • Bevakar siktförhållanden i korsningar och utfarter och har en särskild grupp bestående av medlemmar i TSR.

Trafiksäkerhetsrådet har idag 18 anknutna byar vilka kontinuerligt inbjuds till TSR:s möten och deltar i dess aktiviteter.

 

Styrelse Suppleanter
Ordförande Åke Knutz Mora kommun Bo Ferm Kråkberg
Vice ordförande Åke Stärner PRO-SKPF Stefan Matsson KAIS Mora
Sekreterare Vakant, tills vidare Stig Björk
Ledamot Bo Unosson SPRF Lars Bysell Vinäs by
Ledamot Christina Bröms Sollerö sockenförening Per Ericson Mora Församling
Ledamot Lennart Strand Selja-Långlet Urban Höglund Ambulansen
Ledamot Viola Björkman Dalarnas bilkår Carl Olof Andersson SPF
Ledamot Stig Björk Red Wings MC-klubb Niklas Gezelius Skolförvaltningen
Valberedning Rune Lindroth Cykelfrämjandet
Valberedning Kjell Axelsson Sollerö IF Cykel
Tillfällig kontaktperson Stig Björk 070-3127573

 

Adresslista byrepresentanter m fl 2014 

 

 

 

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 december 2016.

Visste du att...

...IFK Mora fick sin första svenska mästare 1918? Det var Petrus Axelsson som vann skridsko 1 500 meter.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213