Namnsättning av gator

Kommunen ansvarar för namnsättning av gator och vägar inom Mora kommun.

Förslag på gatu-, vägnamn inhämtas från hembygdsförening e dyl för det område som är berört eller en exploatör inom ett nyexploaterat område. Förslaget skickas till ambulans, räddningstjänst, posten, kulturförvaltningen och stadsarkitektkontoret för att få in synpunkter på förslaget. Därefter lämnas förslaget till tekniska nämnden för beslut.

När tekniska nämnden beslutat om ett nytt gatu- eller vägnamn så sänds detta till lantmäteriet som sedan skickar det vidare till posten och skatteverket.

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 6 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Sisell Gatuingenjör
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 20
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213