Parker, grönområden, utegym och lekplatser

Tekniska förvaltningen ansvarar för nyanläggning och skötsel av kommunens centralt belägna parker samt för kommunens grönområden belägna inom detaljplanelagda områden.

Mora kommuns huvudentreprenör är Sodexo AB.

Lekplatser, utegym, hinderbanor och näridrottsplatser i kommunen hittar du på Mora Outdoor.


 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 6 oktober 2016.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213