Parkering

Kommunala parkeringsplatser i centrala Mora

Karta parkeringsplatser
Klicka på bilden för karta i PDF-format för utskrift

I centrala Mora finns flera olika parkeringsmöjligheter. Parkeringar som sköts av gatukontoret på tekniska förvaltningen redovisas i bilden ovan och där gäller enligt följande:

A Älvgatan 400m från handelsområdet, avgiftsfri parkering 06.00-22.00.

B Zornmuseet, max 2 timmar vardagar 09.00-18.00 och dag före helgdag 09.00-15.00.

C Millåkersgatan, avgiftsfritt, max två timmar vardagar 09.00-18.00, endast ett fåtal platser.

D Fridhemsplan, parkering tillåten 04.00-22.00. Vardagar 09.00-18.00 och dag före helgdag 09.00-15.00 max 2 timmar och avgift 2 kr/timme. Här finns också parkeringsplats för motorcykel.

E Köpmannagatan tre platser, avgiftsfri parkering max 1 timme vardagar 09.00-18.00 och dag före helgdag 09.00-15.00 

F Moragatan 15, avgift 2 kr/timme, max 2 timmar vardagar 09.00-18.00 och dag före helgdag 09.00-15.00. Här finns också parkeringsplats för motorcykel.

G Moragatan 17, parkering tillåten vardagar och dag före helgdag 10.00-07.00, helgdagar 00.00-24.00. Vardagar 10.00-18.00 och dag före helgdag 10.00-15.00 max 2 timmar och avgift 2 kr/timme.

H Kajen 200m från handelsområde, avgiftsfri parkering tillåten dygnet runt, bilar max 12 timmar och bussar max 4 timmar.

I Strandgatan, avgiftsfri parkering max 2 timmar 08.00-18.00.

J Tingsnäsvägen 300m från handelsområde, avgiftsfri parkering tillåten dygnet runt max 12 timmar.

Övrig tid än den som anges på respektive parkeringsplats råder parkeringsförbud!

Dessutom finns även flera privata parkeringar i anslutning till handelsområdet omkring gågatan på norra delen av Kyrkogatan.

Ett antal motorvärmarplatser finns också för uthyrning över längre perioder vid Strandgatan (Kajen) och Mora resecentrum, dessa administreras av fastighetskontoret på tekniska förvaltningen. För prisuppgifter och avtalstider kontakta Kristina Nyström.

 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Du som har ett rörelsehinder kan söka parkeringstillstånd om rörelsehindret gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots.

Här ser du hur du går tillväga för att ansöka om ett sådant parkeringstillstånd. 

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 30 september 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anders Sisell Gatuingenjör
  Tekniska förvaltningen
  Fredsgatan 16
  792 80 MORA
  Tel: 0250-262 20
  Växel: 0250-260 00
  Fax: 0250-139 48
 • Kristina Nyström Fastighetsadministratör
  Tekniska förvaltningen förvaltningsstöd
  792 80 Mora
  Växel: 0250-26205

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213