Parkering

På kommunens allmänna parkeringar gäller två timmars gratis parkering från och med den 18 juni 2018. Debiteringen efter det ser olika ut beroende på var du parkerar. Avgift gäller för varje påbörjad timme efter gratisperioden.

Här hittar du karta över de kommunala parkeringarna och vilka parkeringsregler som gäller.

Parkering med mobilapp eller SMS

På kommunens allmänna parkeringar går det smidigast att köpa parkeringsbiljett via någon av de tre parkeringsapparna: Easypark, SMS Park och Parkster. Beroende på ditt val av app finns det olika betalningsalternativ. Tilläggsavgifter för vissa betalningsalternativ kan tillkomma, så som fakturaavgift om du väljer månadsfaktura från SMS Park. För dig som parkerar lite och/eller under korta perioder rekommenderar vi något av de kostnadsfria alternativen, som exempelvis e-post eller att du registrerar ditt betalkort i appen.

Oavsett vilken app du väljer att använda gäller alltid 2 timmars gratis parkering, något som är förinställt på varje app. Om du står på en parkering med avgiftserläggning kommer appen att debitera dig för varje påbörjad timme efter de två första kostnadsfria timmarna.

Easypark

SMS Park

Parkster 

 Parkering med P-skiva

Du kan också parkera med hjälp av en P-skiva, vilket går att hämta ut hos kommunens reception, bibliotek och turisbyrå. Ställ bara in ankomsttiden på din ankomsttid och avrunda till närmaste hel- eller halvtimme.

Om parkeringen påbörjas före parkeringsplatsens tidsbegränsning (se skylt vid P-plats), ska P-skivan ställas på den tid då tidsbegränsningen börjar.

Exempel: om avgift ska betalas från klockan 9, ställs P-skivan in på 09.00.

Den inställda ankomsttiden på P-skivan får inte ändras under pågående parkering.

P-skivan placeras väl synlig innanför vindrutan. Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningstillfälle.

 

Särskilda parkeringsföreskrifter

Parkeringslösning för pendlare och personer med arbetsplats i centrum

För pendlare eller för personer med arbetsplats i centrum finns möjlighet till månadsparkering inom parkeringsområdena Mora station, kajen, Rosa huset och på Mora resecentrums långtidsparkering mot en månadskostnad på 200 kr (avser ej motorvärmarplats). Platserna är ej fasta kan erbjudas i mån om plats inom dessa områden.

Ansökan om månadsparkering görs via den här länken.

Parkeringsplatser med motorvärmare erbjuds som fasta platser mot en månadskostnad på 300kr.

Parkeringslösning för resande med inlandsbanan

För personer som skall resa med exempelvis Inlandsbanan och behöver parkering i en till två veckor finns möjlighet till temporär långtidsparkering inom parkeringsområdena Mora station, kajen, Rosa huset och på Mora resecentrums långtids-parkering mot en temporär månadsparkering på 200 kr (avser ej motorvärmarplats).

Husbilar

Husbilar parkeras som andra fordon på allmänna parkeringar enligt de regler som gäller för varje parkeringsplats. Följ skyltning på plats.  Var noga med att husbilen får plats inom parkeringsrutan och att husbilen är klassad som personbil om den ska stå på en personbilsparkering. I övrigt hänvisar vi till de kommersiella ställplatserna och campingplatserna inom kommunen, för de med husbilar som vill stanna längre tid och få mer service.

 

Bussar

Parkering av bussar finns på anvisad plats inom parkeringsområde kajen, avgiftsfri parkering dygnet runt i max 4 timmar.

Lastbilar samt släp

Parkering av lastbilar och släp hänvisas till privatmark.

Motorcyklar

Specifika motorcykelparkeringar finns på angivna platser inom de olika områdena. Avgifterna för dessa är densamma som för övriga parkeringar inom samma område.

Handikapparkering

Handikapparkering finns på angivna platser och är avgiftsfria.

Evenemang

Vid evenemang kan separata avgifter tas ut för parkering på områdena simhallen, ishallen, ishallen övre, Rosa huset, Prästholmens IP och skidstadion.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Handikapparkering finns på angivna platser och är gratis.

Du som har ett rörelsehinder kan söka parkeringstillstånd om rörelsehindret gör att du inte utan betydande svårighet kan förflytta dig till fots.

Här ser du hur du går tillväga för att ansöka om ett sådant parkeringstillstånd. 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan granskad den 30 september 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213