Renoveringen av Kyrkogatan

Illustration över den renoverade Kyrkogatan från Hamngatan i norra delen Visa större bild
Illustration över den renoverade Kyrkogatan. Vy från anslutningen till Hamngatan i den norra delen.

Under våren kommer Kyrkogatan att renoveras. Fram till midsommar då projektet beräknas vara färdigt kommer framkomligheten på gatan försvåras, men butiker och restauranger kommer fortfarande kunna nås.

Tidplan

Projektet ska genomföras från 2018-01-08 och vara klart till midsommar 2018. Entreprenör är NCC.

Inspiration

Utformning av gaturummet har hämtats dels från folkdräkternas textila band, dels från skidspår. Med begrepp som kontinuitet och helhet har ett tydligt golv skapats som är gediget och hållbart över tid. Basen i markmaterialet utgörs av älvdalskvartsit som därmed ger gestaltningen en lokal anknytning. Stenformat med olika bearbetningsgrad och format används för att skapa en textil känsla.

Ett centralt stråk av sågad och flammad älvdalskvartsit omges av band av oregelbunden älvdalskvartsit och utgör möbleringszoner med trädgaller, soffor, papperskorgar och belysning och bildar kontinuitet längs gågatan. Murar av älvdalskvartsit skapar robusthet och rumslighet. Kyrkogatans träd föreslås vara mindre, blommande träd med tydlig säsongsvariation; Prydnadspelarapel Malus baccata ’Columnaris’ skapar en vit vårflor av blommning, en frisk sommargrönska och vacker fruktsättning på hösten.

Illustration över renoverad gågata Visa större bild
Vy från anslutningen med Köpmannagatan med riktning mot kyrkan i norr.

Omfattning

Renoveringen sträcker sig från Apoteket i söder upp till Nordea. Köpmannagatan cirka 20 meter väst om Kyrkogatan påverkas också samt österut mot Bälter Swens torg där en naturlig anslutning görs.

Vy över den södra ändens anslutning till Hantverkaregatan. Visa större bild
Vy över den södra ändens anslutning till Hantverkaregatan.

Hållbarhet

Projektet för den renoverade Kyrkogatan har en tydlig hållbarhetsprofil som syftar till att underlätta och stimulera ett levande och nära centrum. Det syftar till att förbättra tillgänglighet, närhet, säkerhet och trygghet.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 januari 2018.

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213