Veckouppdatering för Kyrkogatan

Här hittar du veckorapporter för hur arbetet med renoveringarna på Kyrkogatan fortskrider.

Vecka 26 - Fortsatt montering av kallmur, färdigställning av plattläggning på norra delen, samt nya trädgropar och belysning

Vecka 25 - Fortsatt montering a vtrappor, mur i Älvdalssten anläggs samt anläggning av trädgropar och ny belysning

Vecka 24 - Dagvattenrännor färdiggjutna, cirkelyta färdigställs och plattläggning fortsätter

Vecka 23 - Dagvattenledningar på plats, preliminär färdigställning av cirkelytan och montering av trappsteg vid damm

Vecka 22 - Stenläggning i mitten av gatan, utgrävning vid damm och gjutning av dagvattenränna

Vecka 21 - Fortsatt stenläggning, utgrävning av damm och slutfas av ledningsjobb

Vecka 20 - Grusjustering, stenläggning mot damm färdig och grävning för kantsten

Vecka 19 - Dagvattenledning klar, ny plattläggning längs Köpmannagatan och återfyllning av schakt

Vecka 18 - Älvdals- och munkstensläggning, dagvattenledningar och trädgropar

Vecka 17 - Älvdals- och munksten läggs, anpassning av brunnars höjdläge och montering av dagvattenrännor

Vecka 16 - Sista tjältiningen, stenläggning påbörjas och utgrävning av damm

Vecka 15 - Stenmur till damm, trädgropar och belysningsfundament

Vecka 14 - Ny ledningsanslutning utanför apoteket, förhindring av återfrysning och ny avvattningsränna

Vecka 13 - Ny avvattningsränna monteras, ny överbyggnad för stensättning och nya dagvattenledningar

Vecka 12 - Ny värmekulvert, fortsatt nedgrävning av dagvattenledning och nedtagning av belysningsstolpar

Vecka 11 - Anläggning av trädgropar, ny fjärrvärmekulvert och fortsatt schaktning och tjältining

Vecka 10 - Tjältining, nedgrävning av dagvattenledning och förberedelser för värmekulvert

Vecka 9 - Uppehåll i samband med Vasaloppsveckan

Vecka 8 - Tjältining, schaktning och ersättning av ledningar

Vecka 7 - Tjältining, schaktning och rör för ny fjärrvärmekulvert

Vecka 6 - Tjältining, schaktning och byte av fettavskiljare

Vecka 5 - Tjältining, schaktning och flytt av Lotteriboden

Vecka 4 - Tjältining, avstängningar och nedtagning av belysningsstolpar

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 19 januari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213