Vecka 19

Kyrkogatan v.19 Visa större bild

Nu är entreprenören färdig med dagvattenledningen söder om Köpmannagatan. Monteringen av de sista dagvattenrännorna görs i början på veckan vilka då ansluts till den.

Efter det kommer urgrävning för ny plattläggning göras från gamla Elon ut mot före detta AudioVideo. Den upphandlade entreprenören på stenläggning fortsätter med Älvdalssten närmast rännan i mitten, och kompletterar med Munksten i betong mot fasaderna. Dessa arbeten fortsätter från Dressman och söderut. I samband med stenläggning kommer det självklart påverka affärsinnehavare och dess flöde av kunder till butiker då vi måste jobba framför ingångarna i viss mån, men störningarna bedöms hittills ligga på en acceptabel nivå. Nu börjar det bli färdigt framför vissa butiker/ingångar vilket medför ökad säkerhet och ökad tillgänglighet.

Norr om Köpmannagatan fortsätter arbetet med dagvattenledningar och trädgropar från Kaffestugan och norrut. I takt med att schakten återfylls börjar entreprenören montera dagvattenrännor på samma sätt som nu pågår söder om Köpmannagatan, därefter gjuts dessa fast.  Arbetet fortsätter med grusning för plattläggning längs Köpmannagatan väster om Kyrkogatan och i mån av tid grävs marken även ur för kantsten som kommer att avskilja den nya beläggningen från den gamla. När entreprenören nu börjar bli färdig i korsningen Kyrkogatan/Köpmannagatan med ledningsjobb är uppskattningen att återfyllning där kan påbörjas under veckan.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den senaste minnesstenen i Dalarna med anknytning till Gustav Vasas äventyr restes i Kättbo 1934? Till minne av skidåkarna Lars och Engelbrekt som sägs vara de som hann upp den blivande kungen i Sälen vid årsskiftet 1520-1521.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213