Vecka 20

Kyrkogatan v.20 Visa större bild

Entreprenören färdig med montering av dagvattenrännor söder om Köpmannagatan och nu justeras gruset för ny plattbeläggning. Från Garderob och norrut kommer fortsätter arbetet med stenläggning fram till Swedbank på västra sidan och AudioVideo på östra sidan.

Stenläggningen börjar bli färdig söderut mot dammen, vilket innebär att arbetet med själva dammen påbörjas snart.

Ledningsarbeten i korsningen Köpmannagatan/Kyrkogatan är nu färdigt och återfyllning har påbörjats för att återställa framkomligheten.

Nu börjar det bli färdigt framför vissa butiker/ingångar vilket medför ökad säkerhet och ökad tillgänglighet.

Norr om Köpmannagatan fortsätter arbetet med dagvattenledningar och trädgropar från Kaffestugan och norrut.

Grusjustering för plattor och sten kommer påbörjas från Kompis och norrut så långt som rännorna är färdigmonterade. 

Från gångtunneln på västra sidan och norrut kommer plattor att raseras samt en utgrävning för ny beläggning ske, detta pågår i början på veckan fram till Waynes Coffee.

Vidare kommer entreprenören att gräva för kantsten längs entreprenadgräns vid Köpmannagatan väster om Kyrkogatan, denna sten avskiljer det nya området från gamla beläggningen

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213