Vecka 24

Kyrkogatan v.24 Visa större bild

Samtliga dagvattenrännor är nu gjutna och under veckan färdigställs cirkelytan i korsningen Köpmannagatan/Kyrkogatan. Vid dammen längst söderut kommer entreprenören att fortsätta montera trappsteg. Plattläggningen fortsätter norrut mot fontänen på båda sidor.

I anslutning till Waynes Coffee grävs det ut för planteringsytor som avgränsas av kantsten i granit. Nordeas ramp kommer inte kunna färdigställas på grund av lång leveranstid på vangstycken i granit. Denna ramp samt 4 ytterligare trappor färdigställs efter 13/6 då entreprenören fått löfte om leverans av dessa granittrappsteg. Under tiden byggs tillfälliga lösningar vid entréerna.

Nu börjar det bli färdigt framför vissa butiker/ingångar vilket medför ökad säkerhet och ökad tillgänglighet. Grusjustering fortsätter för plattor och sten från Nordea och norrut. På Köpmannagatans östra del fortsätter terrassering, grusning samt förberedande arbeten för kantsten och smågatsten. Fyra trädgropar ska också anläggas längs den gatan samt ny belysning.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213