Vecka 6

Kyrkogatan v.6 2018 Visa större bild

Den här veckan tjältinas mitten av gågatan från H&M och cirka 30 meter norrut. Det här området kommer sedan att schaktas ur för en ny dagvattenledning, samt en ränna för dagvatten. En remsa från Almi på östra sidan fram till Elon schaktas även ur. Detta görs för att få ett "promenadstråk" längs väggen för att säkerställa tillgången till butiker med mer. Stråken grindas av för att öka säkerheten för allmänheten. Den här metoden upprepas växelvis på båda sidor av gågatan vid några tillfällen innan vi har kommit till Köpmannagatan.

Schakter för Nodavas räkning är nu färdigställda på själva gågatan söder om Köpmannagatan. Proppning av befintlig ledning kommer att ske lite längre fram i vår.

Byte av fettavskiljare utanför Thairestaurangen kommer troligtvis att påbörjas kommande vecka. Belysningsstolpar kommer löpande tas ner under arbetets gång.

Lotteriboden är nu även flyttad.

Dela med andra
  • Dela på Google
  • Dela på LinkedIn

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 februari 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213