Genomfart Mora

Trafikverket planerar tillsammans med Mora kommun ett antal åtgärder för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten på E45/väg 70 genom Mora.

Kommunen har tillsammans med Trafikverket en utsedd styrgrupp som planerar för att skapa nya cirkulationsplatser, separata gång- och cykelvägar och passager, samt fler körfält. Detta förhindrar långa köer och kortar ner restiden. Minskade köer bidrar i sin tur till minskad miljöbelastning. Arbetet sker också för att bevara kulturmiljöer och skapa en trevlig stadsmiljö.

Vägarbetet för E45 och riksväg 70 genom Mora förväntas påbörja år 2020. För tekniska detaljer inom projektet, besök projektet på Trafikverkets hemsida.


Frågor och svar

Här kan du läsa mer om de vanligaste frågorna kring genomfartsprojektet >>

 

Senaste nytt

 • Genomfart på Badstubacksgatan avstängd

  4 september 2018

  I samband med bygget av en ny cirkulationsplats vid korsningen Badstugatan-Älvgatan har all genomfart på Badstugatan stängts av till och med hösten 2019.

 • Informationsmöte för E45/Väg 70 genom Mora 4 september 2018

  24 augusti 2018

  Under hösten kommer korsningen Badstugatan-Älvgatan byggas om till en ny cirkulationsplats. Nu bjuds allmänheten in till ett informationsmöte där Trafikverket och Mora kommun informerar om åtgärden och svarar på frågor.

 • Informationsmöte för E45/Väg 70 genom Mora

  16 maj 2018

  Under sommaren börjar den första etappen i bygget av Genomfart Mora. Den 23 maj bjuder Trafikverket och Mora kommun in allmänheten till ett informationsmöte i Utmelands bystuga där det går att ställa frågor om projektet.

 • Ny detaljplan för genomfart Mora

  11 januari 2018

  Kommunstyrelsen kommer att besluta om ny detaljplan för den planerade nya genomfarten vid sitt nästa sammanträde den 16 januari. Detaljplanen reglerar själva markanvändningen kring vägen och gör så att projektet blir möjligt att genomföra.

 • Dags att lämna synpunkter på genomfarten i Mora

  29 juni 2017

  Passa på att säg vad du tycker om den planerade genomfarten i centrala Mora. Vägplanen för E45 och Riksväg 70 genom Mora finns utställda för granskning. Allmänheten kan lämna synpunkter till Trafikverket fram till och med den 11 juli.

 • Förslag på åtgärder för genomfartstrafiken i Mora

  12 januari 2017

  Trafikverket har, inför kommunstyrelsen, presenterat ett uppdaterat förslag på åtgärder för att lösa problemen med den omfattande genomfartstrafiken i centrala Mora. Allmänheten bjuds in till samrådsmöte den 22 februari.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Caroline Smitmanis Smids Utvecklingschef
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 30 Mora
  Tel: 0250-267 74
 • Klas Darlin Samhällsplanerare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 18

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213