Förslag på åtgärder för genomfartstrafiken i Mora

12 januari 2017

Trafikverket har, inför kommunstyrelsen, presenterat ett uppdaterat förslag på åtgärder för att lösa problemen med den omfattande genomfartstrafiken i centrala Mora. Allmänheten bjuds in till samrådsmöte den 22 februari.

Trafikverket har under en längre tid samarbetat med Mora kommun för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten på E45 och riksväg 70, samtidigt som centrala Mora ska utgöra en god stadsmiljö.

Presentation för kommunstyrelsen

I juni 2016 hölls en informationsträff där Trafikverket visade ett tidigt förslag på åtgärder. Allmänhet, verksamhetsutövare och sakägare hade därefter möjlighet att tycka till. Utifrån inkomna synpunkter har Trafikverket under hösten tagit fram ett justerat förslag på åtgärder längs genomfarten. Förslaget presenterades för kommunstyrelsens ledamöter i tisdags.

– Det är än så länge en grov skiss, men den ger en bra bild av hur projektet kommer att se ut, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C).

Även medfinansieringsavtalet för projektet har uppdaterats utifrån 2016-års kostnadsbild.

Samrådsmöte 22 februari

Trafikverket fortsätter arbetet med framtagande av vägplan som kommer att presenteras på ett samrådsmöte i Mora Parken den 22 februari klockan 17.45–20.00. Mötet är öppet för alla och det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Runt sommaren ska vägplanen ställas ut för granskning av allmänheten. Vägplanen beräknas att lämnas in för fastställelse i slutet av året.

På Trafikverkets hemsida kan du läsa mer om projektet och om de åtgärder som redan genomförts.

Skiss över genomfarten i Mora centrum Visa större bild
Skiss av hur den framtida genomfarten på E45 och riksväg 70 i centrala Mora är tänkt att se ut. Bland annat föreslås trafikljusen mellan Noretbron och Fridhemsplan att ersättas av ett antal cirkulationsplatser.
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 juli 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213