Cykel

 

Cyklar

Mora kommuns cykelvägnät är under upprustning för att skapa fler sammanhängande cykelvägar. Målet är att andelen cyklister ska till 2019 öka med 50% jämfört med 2012 (mål ur Trafikstrategi Mora).

I Mora kommun strävar vi efter att uppnå en god cykelkultur där det är naturligt med samspel cyklister sinsemellan och mellan cyklister och andra trafikantgrupper. Mora har goda förutsättningar för många att gå och cykla i och med de relativt korta avstånden inom tätorten. Cykelnätet är förhållandevis välutvecklat, särskilt inom områden med nyare bebyggelse. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen för tätorten kommer strukturen med olika stråk i cykelnätet att planeras.

Cykeln är ett av de bättre fordon du har till hands vid kortare sträckor som exempel till och från jobbet, när du ska handla. Det är bättre ekonomiskt, ekologiskt och för din hälsa. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla cyklandet genom bland annat att skapa fler sammanhängande cykelvägar. Allt för att förenkla för cyklisten.

 

Varumärket Mora på Instagram
Vi finns på Instagram under namnet #cyklaimora. Hjälp oss att fylla på med bilder från dina cykelturer.

 

Säker cykling

Serva din cykel med jämna mellanrum dvs se över kedja, bromsar, belysning och reflexer. Är du osäker på hur man gör så ta din cykelhandlare till hjälp. Om du behöver fylla dina däck finns det cykelpump vid resecentrum.

Cykelhjälm är en bra livförsäkring. Det är viktigt att hjälmen passar och sitter rakt på huvudet. Den ska skydda panna, bakhuvud och nacke.

Det är viktigt att följa trafikreglerna som gäller och förstå innebörden av trafikmärken som finns i trafikmiljön.

Vill du veta mer om säker cykel, hjälm, trafikregler och trafikmärken är Trafikverkets webbplats>> eller Transportstyrelsens webbplats>> något för dig!

Vintercykling

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart vintertid är det viktigt att vinterväghållningen fungerar bra. Totalt är det ett 30-tal maskiner som plogar  alla våra vägar.

Vi börjar ploga gång- och cykelvägar vid mer än 2 cm blöt snö och mer än 5 cm torr snö. För att förenkla vintercyklandet är ambitionen att plogningen på gång- och cykelvägar ska vara klar till klockan 07.30. 

För gång- och cykelvägar utförs normalt helsandning med saltinblandad sand, varvid GC-vägnätet är prioriterat i tid och omfattning.

 

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 31 juli 2017.

Sök på webbplatsen

Andra cykeltips ! 

Biking Dalarna

Cykelvasan

Siljan Runt

Vasatrampet

Gesundaberget Bike Park

Cykla i Siljansbygden

Cykelturer i Dalarna

Senaste cykelvägen

Spanskvägen i Mora september 2018

Just nu byggs 900m gång- och cykelväg längs med Spanskvägen-Kvarnholsvägen. Bygget har påbörjats i början av september och beräknas pågå i två månader.

Ritning över den planerade gång- och cykelvägen.

 

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213