Mätning av luftföroreningar i Mora

Under hela år 2017 har halten av partiklar, i två storlekar så kallade PM10 och PM2,5, mätts i gaturummet invid RV70/E45 i Mora tätort. Sammanställningen av mätvärdena visar att miljökvalitetsnormen och miljömålen klaras för både PM10 och PM2,5. Uppföljning av framtida PM10-halter behöver dock göras eftersom den "nedre utvärderingströskeln" för dygnsmedelhalten överskreds vid 42 tillfällen.

Luftmätare

PM 10 och PM 2,5

En stor del av totalhalten PM10 i trafikmiljö utgörs av partiklar som kommer från dubbdäckens slitage av vägbanan samt dammpartiklar från sand som används vid halkbekämpning. Halterna av PM10 i trafikmiljö är högst under vårvintern när körbanorna är torra och snöfria. Under sådana perioder med torrt väder virvlar partiklar upp i luften och PM10-halterna kan bli kraftigt förhöjda. PM10 består även av partiklar från källor utanför landet (PM2,5) som transporteras in med syd och västvindar. Totalhalten PM2,5 består främst av förbränningspartiklar från källor utanför landet och en mindre del från lokala källor.  

Tidigare mätningar i Mora

Genom Dalarnas luftvårdsförbund har det genomförts mätningar under tre vintrar (01/02, 05/06, 09/10) av kvävedioxid och bensen. Under 2010 genomfördes även mätning av partiklar. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdena överskrids ej, dock kan det vid vissa tidpunkter ligga på höjda halter t ex vid stort trafikflöde och av partiklar under våren där uppvirvling av vägdamm är den främsta orsaken.

Dalarnas Luftvårdsförbund

Mätningarna sker i samverkan mellan Dalarnas Luftvårdsförbund, Mora kommun och SLB-analys. Luftvårdsförbundet samordnar övervakningen av luftkvaliteten i länet och mätningar sker under perioden 2015-2018 i Borlänge, Falun, Mora och Malung-Sälen/Älvdalen. Flertalet av föroreningarna som omfattas av miljökvalitetsnormer för luft ligger, i samtliga tätorter, betydligt under normen. De föroreningar som med störst risk att överskrida miljökvalitetsnormerna är partiklar och kvävedioxid.

Mer om luftföroreningar

Läs om luften vi andas och hur den påverkar oss. Ta del av fakta och statistik kring utsläpp, föroreningar och luftkvalitet. Se vilket regelverk som gäller och vad som görs internationellt på Naturvårdsverkets ämnessida om luft och Dalarnas Luftvårdsförbund

 

Ange alt-text här. Visa större bild
Ange alt-text här. Visa större bild
Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Eva Larsson Miljösamordnare
    Utvecklingsenheten
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Sammanställning av partikelhalter - rapport.

 Diagram partikelhalter

 

Visste du att....

.... skidåkaren Anders Ström var IFK Moras förste olympier? Han blev sjunde man på femmilen i S:t Moritz 1928.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213