Nyheter Miljö & trafik

 • Därför gallrar kommunen i Hemus

  28 november 2018

  Anledningen till skogsgallringen är för att få en friskare skog som växer bättre. Förhoppningen är att gallringen skapar en trevligare friluftsmiljö i Hemus och att idrottsutövarna kommer att uppleva den som mer tilltalande.

 • Ny cirkulationsplats för minskad köbildning i korsningen E45/väg70

  16 november 2018

  Måndagen den 19 november påbörjar Trafikverket bygget av en cirkulationsplats i korsningen E45/väg 70. Bygget görs för att öka trafiksäkerheten och minska köbildningen, en konsekvens av att Badstugatan är avstängd på grund av vägarbeten.

 • Mora kommun tar markprover vid sina fastigheter i Östnor

  9 november 2018

  Mora kommun kommer att börja ta markprover vid sina egna verksamheter i Östnor, i första hand kring skolor och förskolor. Detta för att få bättre kännedom om eventuella förekomster av metall i marken.

 • Väg 943 mellan Sollerön och Gesunda stängd vecka 45

  31 oktober 2018

  Mellan den 5-7 november är väg 943 som går mellan Sollerön och Gesunda stängd för fordonstrafik på grund av vägarbete.

 • Gallring av skog i Hemus naturreservat

  25 oktober 2018

  Under hösten gallras skog i Hemus naturreservat. Gallringen hjälper beståndet att få bättre motståndskraft mot olika former av skador och håller sig därför friskare.

 • Militära transporter genom Mora 22-28 oktober

  22 oktober 2018

  Mellan den 22-28 oktober blir Riksväg 70 mot Älvdalen periodvis tungt trafikerad av militärtransporter. Destinationen för militärtransporterna är en stor Nato-övning som utförs i Norge.

 • Mora kommun föreslår omfördelning av budget för sanering av Saxviken

  28 september 2018

  Arbetet med att sanera markföroreningarna på Saxviken har påbörjats. Nu föreslås en omfördelning av exploateringsbudgeten som möjliggör att arbetet kan avslutas tidigare än väntat.

 • Genomfart på Badstubacksgatan avstängd

  4 september 2018

  I samband med bygget av en ny cirkulationsplats vid korsningen Badstugatan-Älvgatan har all genomfart på Badstugatan stängts av till och med hösten 2019.

 • Informationsmöte för E45/Väg 70 genom Mora 4 september 2018

  24 augusti 2018

  Under hösten kommer korsningen Badstugatan-Älvgatan byggas om till en ny cirkulationsplats. Nu bjuds allmänheten in till ett informationsmöte där Trafikverket och Mora kommun informerar om åtgärden och svarar på frågor.

 • Sanering i Saxnäs påbörjas

  15 augusti 2018

  Nu har schaktningsarbetet för markföroreningarna på före detta Ströms sågverksområde påbörjats. Etableringsarbetet där man bland annat byggt en tillfällig väg på området har pågått under sommaren.

 • Länsstyrelsen häver eldningsförbudet i Dalarna

  13 augusti 2018

  Från och med idag den 13 augusti häver Länsstyrelsen Dalarna det länsövergripande eldningsförbudet som legat sedan den 25 juli.

 • Trafikinformation inför Vasaloppets sommarvecka

  6 augusti 2018

  Mellan den 7 och 19 augusti kommer vissa vägar i centrala Mora helt eller delvis stängas av. Avstängningarna sker i samband med att årets upplaga av Vasaloppets sommarvecka tar plats under den perioden.

 • Spara på vattnet i värmen

  19 juli 2018

  Vattenförbrukningen fortsätter öka i Mora. För att det inte ska bli problem framöver uppmanas därför alla i Mora att spara på vattnet. Det är höga temperaturer och vi har många besökare i Mora.

 • Röklukt i samband med skogsbränderna

  18 juli 2018

  Lukten av brandrök kan färdas över långa avstånd. Vilka områden som berörs beror på vindriktningen. Du som vistas i Mora, Orsa och Älvdalens kommuner kan känna röklukt på olika håll i kommunerna, men det kan komma från bränder långt bort.

 • Kommunföreträdare reagerar på förslag om beredskapsflygplats

  10 juli 2018

  Nu kommer reaktioner från Mora kommun på infrastrukturministerns förslag att göra Mora Siljan flygplats till en beredskapsflygplats. "Vi kan få svårt att klara de nödvändiga investeringarna," säger ledande Morapolitiker.

 • Kyrkogatan nyinvigdes med musik

  9 juli 2018

  Nu är "Moras vardagsrum" invigt.Efter en vinter med renovering, grävningar, plattsättning annat har butiksstråket Kyrkogatan återinvigts - lagom till sommarens turistsäsong.

 • Dags för nya parkeringstaxor i Mora

  7 juni 2018

  På måndag den 18 juni är det dags för nya parkeringstaxor och regler för de kommunala parkeringsplatserna. Överlag blir det billigare och förhoppningsvis enklare att parkera i Mora.

 • Fria resor för ungdomar under sommarlovet

  31 maj 2018

  Under sommarlovet 2018 får alla ungdomar i länet resa gratis med Dalatrafik.

 • Kommunen bjuder in till ny blomstertävling

  30 maj 2018

  Vem i Mora skapar vackraste blomsterarrangemanget? I år är det premiär för Mora kommuns blomstertävling där det gäller satt välja och komponera plantor på det mest tilltalande sättet.

 • Eldningsförbud i hela Dalarna

  24 maj 2018

  För närvarande är det väldigt torrt i skog och mark och högsta brandriskvärde råder. Därför är det just nu eldningsförbud i hela Dalarnas län.

 • Gatubelysningen i Venjan och Våmhus rustas upp

  18 maj 2018

  Under sommaren 2017 har tekniska förvaltningen granskat gatubelysningen i Venjan och Våmhus. Det har lett till upprustningar under hösten 2017 som avslutas under år 2018. Huvudfokus har legat på bättre ledningar och starkare stolpar.

 • Informationsmöte för E45/Väg 70 genom Mora

  16 maj 2018

  Under sommaren börjar den första etappen i bygget av Genomfart Mora. Den 23 maj bjuder Trafikverket och Mora kommun in allmänheten till ett informationsmöte i Utmelands bystuga där det går att ställa frågor om projektet.

 • IFK Mora SK tilldelas miljöpriset 2018

  3 maj 2018

  Klubben tilldelas priset för driften av sin sol- och vinddrivna anläggning i Norra Garbergs sportcenter som drivs ideellt med ett aktivt och långsiktigt hållbart engagemang.

 • Damm uppströms Siljansfors riskerade att brista

  27 april 2018

  En dammkonstruktion mellan Jugend och Siljansfors skogsmuseum fick omfattande skador på grund av erosion. Det fanns risk för att dammen skulle brista, men räddningstjänsten avhjälpte problemen.

 • Översvämningsrisken störst i Venjan just nu

  27 april 2018

  Vattennivåerna kring Mora tycks ha stabiliserats och om det inte blir några stora förändringar i vädret, kommer inte faran för översvämningar i vårflodens spår att öka. Dock bedöms fortfarande Venjansjön som ett stort riskområde.

 • Risk för snöras runt skolor och förskolor

  13 april 2018

  På grund av vinterns stora snömassor den stigande temperaturen har risken för snöras från hustak även ökat. I synnerhet är skolor och förskolor drabbade. Mora kommun inventerar just nu de värst drabbade fastigheterna och vidtar åtgärder vid behov.

 • Sista chansen att nominera till miljöpriset 2018

  11 april 2018

  Känner du någon med stort engagemang för miljöfrågor? En eldsjäl, en förening eller ett företag som gjort något utöver det vanliga?

 • Så förbereder du dig för vårfloden

  25 mars 2018

  Det har kommit mycket snö i vinter. Därför är det bra att vara förberedd när vårfloden kommer. Räddningschef Johan Szymanski svarar på de viktigaste frågorna.

 • Inget beslut i fullmäktige om nya parkeringstaxor

  20 mars 2018

  Frågan om de nya parkeringsavgifterna i Mora har återremitterats till tekniska nämnden. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde beslutades att frågan ska beredas på nytt.

 • Earth Hour 2018

  18 mars 2018

  Välkomna att delta i den årliga klimatmanifestationen Earth Hour nu på lördag 24/3 kl 19.30 i Orsa.

 • Mora ska bli en bättre cykelstad

  9 mars 2018

  Mora kommun vill göra det lättare att cykla i Mora och har påbörjat arbetet med att ta fram en cykelplan. Nu vill vi få in synpunkter från allmänheten. Vad tycker du är viktigt att tänka på?

 • Flygstoppet togs upp i riksdagen

  6 mars 2018

  Flygtrafiken mellan Mora och Arlanda togs på tisdagen den 6 mars upp i riksdagen. Det blev dock inga klara besked från infrastrukturministern. Sedan i onsdags den 28 februari råder trafikstopp på sträckan.

 • Föreslår två timmars fri parkering i centrum

  1 mars 2018

  Mora kommun vill göra det lättare att hitta lediga parkeringsplatser i centrala Mora. Ett av förslagen är att införa en p-skiva som gör det möjligt att parkera avgiftsfritt de första två timmarna på kommunens allmänna pakreringar.

 • Regeringen uppvaktades om flygstoppet till Mora

  21 februari 2018

  Landshövding Ylva Thörn träffade på onsdagen infrastrukturminister Tomas Eneroth om flygstoppet till Mora från Arlanda. Uppvaktningen skedde tillsammans med representanter från Mora kommun och övriga Dalarna.

 • Res gratis i Mora under Vasaloppet

  16 februari 2018

  Under Vasaloppsveckan är det som bekant mycket trafik i Mora. Var med och bidra till minskade köer – låt bilen stå och åk gratis med stadsbussarna istället.

 • Mora kommun genomför markundersökning i Östnor

  7 februari 2018

  Mora kommun ska börja undersöka sin egen mark i Östnor med hjälp av stickprov för att få en bättre bild av eventuella föroreningar. Vid bygglovsansökningar kommer också kommunen i högre grad att begära att markägaren gör markundersökningar.

 • Reguljärflyget till Mora stoppas

  31 januari 2018

  Reguljärflyget mellan Mora och Stockholm kommer att upphöra den 28 februari. Det är resultatet av Trafikverkets bedömning att AB Dalaflyget inte får ha avtal på flygtrafiken till Stockholm.

 • Nya arbeten förändrar gågatan

  19 januari 2018

  Den 22 januari startar arbetena på allvar med renoveringen av Kyrkogatan. Fram till sommaren kommer en ny och mer tilltalande gågata att skapas.

 • Nu börjar renoveringen av Kyrkogatan

  12 januari 2018

  Under våren kommer Kyrkogatan i centrala Mora att renoveras. Fram till midsommar då projektet beräknas vara färdigt kommer framkomligheten på gatan försvåras, men butiker och restauranger kommer fortfarande kunna nås.

 • Ny detaljplan för genomfart Mora

  11 januari 2018

  Kommunstyrelsen kommer att besluta om ny detaljplan för den planerade nya genomfarten vid sitt nästa sammanträde den 16 januari. Detaljplanen reglerar själva markanvändningen kring vägen och gör så att projektet blir möjligt att genomföra.

 • Mora kommun beviljas bidrag för sanering av Ströms sågverk

  14 december 2017

  Länsstyrelsen Dalarna har beviljat Mora kommun drygt 9 miljoner kronor i bidrag för efterbehandling av marken där Ströms sågverk låg. Bidraget ska gå till sanering av området för framtida bostadsbyggande, samt för befintliga bostäder.

 • Busstrafiken i Mora förändras

  8 december 2017

  Från och med 10 december anpassar Dalatrafik busstrafiken till Moras infrastruktur. Stadstrafiken får nya linjesträckningar och några av direktbussarna får nya hållplatser i Mora centrum.

 • Flyglinjen Mora-Stockholm nödvändig för norra Dalarna

  27 november 2017

  Flygplatsen i Mora är nödvändig för kommunens och norra Dalarnas utveckling. Det skriver Mora kommun i sitt yttrande över Trafikverkets flygutredning.

 • Offentligt möte om busstrafiken

  21 november 2017

  Mora kommun bjuder in till ett offentligt informationsmöte om busstrafiken i Mora för att informera och besvara frågor angående de förändringar som kommer ske i december.

 • Vasagatan avstängd för genomfartstrafik

  14 november 2017

  I samband med arbetet på den nya vattenledningen längs Kyrkogatan kommer Vasagatan att stängas av för genomfartstrafik. Trafikstoppet, på grund av grävning, är före rondellen som är i Hamngatan-Vasagatan.

 • Kommunen minskar sina utsläpp av koldioxid

  14 november 2017

  Mora kommun och Morastrand AB har minskat sina koldioxidutsläpp med hela 80 procent sedan 1998. Minskningen gäller utsläppen från energianvändningen i organisationens byggnader.

 • Busstrafiken i Mora förändras

  13 november 2017

  Från och med 10 december anpassar Dalatrafik busstrafiken till Moras infrastruktur. Stadstrafiken får nya linjesträckningar och några av direktbussarna får nya hållplatser i Mora centrum.

 • Korsningen Kyrkogatan/Köpmannagatan stängs av

  10 november 2017

  Korsningen Köpmannagatan/Kyrkogatan stängs av för all genomfartstrafik från och med måndag 13 november kl. 07.00 till och med torsdag 16 november kl. 16.00.

 • Skadade vattenledningar längs Kyrkogatan

  9 november 2017

  I samband med att Nodava trycker en ny vattenledning har befintliga ledningar skadats vilket innebär att ett antal fastigheter längs Kyrkogatan inte har tillgång till dricksvatten. Nodavas personal finns på plats med tillfälligt dricksvatten.

 • Vasagatan stängs av för all genomfartstrafik

  7 november 2017

  Vasagatan vid korsningen till kyrkogatan stängs av för all genomfartstrafik från och med kl.07.00 på onsdag 8 november till och med kl.16.00 på torsdag 9 november.

 • Nu kan du lämna dina synpunkter på förslaget till ny avfallsplan

  2 november 2017

  Mora, Orsa och Älvdalen har i samverkan med övriga kommuner i Dalarna tagit fram ett förslag till en ny avfallsplan för åren 2018-2022. Mellan 2-30 november har du möjlighet att läsa och lämna dina synpunkter på förslaget.

 • Köpmannagatan stängs av för biltrafik när ny dricksvattenledning trycks

  24 oktober 2017

  Vecka 45 kommer Köpmannagatan att stängas av för biltrafik på grund av att en ny dricksvattenledning ska tryckas längs Kyrkogatan i centrala Mora.

 • Gatubelysning i Östnor ur funktion

  13 oktober 2017

  Just nu finns det ett problem med gatubelysningsanläggningen i delar av Östnor. Frånvaron av ljus beror på ett troligt kabelfel, felsökning pågår.

 • Vem blir årets miljöpristagare?

  21 september 2017

  Nu är det dags att nominera till årets miljöpris. Skicka din nominering till This is a mailto link senast den 23 oktober.

 • Öppet möte angående parkeringsavgifter

  21 september 2017

  Tisdagen den 26 september bjuder Mora kommun in allmänheten till ett öppet möte om parkeringsavgifter och förslag om att införa P-skiva på kommunens allmänna parkeringar.

 • Välkommen till solelsmässa på Moraparken

  29 augusti 2017

  På torsdag den 31 augusti arrangerar energi- och klimatrådgivningen i Mora, Orsa och Älvdalen en mässa med föredrag om solel för villatak.

 • Parkeringsplatser i Stranden-området arrenderade i samband med Cykelvasan

  24 juli 2017

  Från och med den 26:e juli och en månad framåt kommer parkeringen vid Stranden-området vara arrenderad. Det medför begränsade parkeringsmöjligheter för husbilar, husvagnar i området.

 • Problem med jätteloka – så gör du

  14 juli 2017

  Kommunen får för tillfället en del samtal om växten jätteloka eller jättebjörnloka som den också kallas. Kommunen bekämpar jätteloka på all mark som kommunen äger, men privata fastighetsägare måste själva bekämpa den.

 • Förlängd provperiod för SMS-parkering

  10 juli 2017

  Provperioden för SMS-parkering på kommunala parkeringsplatser i centrala Mora förlängs till och med den 31 oktober. Samtidigt arbetar Mora kommun med att ta fram nya riktlinjer för den framtida parkeringsverksamheten i centrum.

 • Dags att lämna synpunkter på genomfarten i Mora

  29 juni 2017

  Passa på att säg vad du tycker om den planerade genomfarten i centrala Mora. Vägplanen för E45 och Riksväg 70 genom Mora finns utställda för granskning. Allmänheten kan lämna synpunkter till Trafikverket fram till och med den 11 juli.

 • Grumligt vatten kring nya brandstationen i Mora

  20 juni 2017

  Den 20–21 juni pågår arbeten med omkopplingar av ledningsnätet kring den nya brandstationen som ska byggas i korsningen Mäxvägen/Svedjärnsvägen. Efter arbetet kan grumligt vatten förekomma hos abonnenter i området.

 • Snart öppnar den nya bron i Oxberg för trafik

  9 juni 2017

  Nu är den provisoriska bron på plats i Oxberg. Den 21 juni invigs bron och öppnar samtidigt för vägtrafik. Veckan efter midsommar kan även tågen börja rulla över Österdalälven igen.

 • Sandsopning våren 2017

  3 juni 2017

  Mora Kommun får i dagsläget många förfrågningar gällande sandsopningen i våra byar och många tror att det har blivit bortglömt eller bortprioriterat, men så är inte fallet.

 • Nyfiken på solenergi?

  16 maj 2017

  På söndag den 21/5 kan du som funderar på att skaffa solceller och/eller solfångare besöka personer i Mora, Orsa och Älvdalen som berättar om och visar upp sina anläggningar.

 • Låga vattennivåer kan leda till vattenbrist i sommar

  9 maj 2017

  Nivåerna för grundvattnet är mycket låga på många håll i landet i år. Framför allt är sydöstra Sverige drabbat, men grundvattnet är också lågt i stora delar av Mellansverige. I Mora, Orsa och Älvdalen är grundvattennivåerna ovanligt låga.

 • Elda rätt på valborgsmässoafton

  26 april 2017

  Snart är det dags för den traditionsenliga majbrasan. Det är viktigt att ta hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet genom att inte elda annat än det som är tillåtet och ta reda på om det råder eldningsförbud.

 • Problem med vilda fåglar?

  11 april 2017

  Miljökontoret får varje år klagomål från människor som blir störda av vilda fåglar. Fågellivet är mest intensivt under häckningsperioden mellan mars och juli. Under denna period markerar fåglarna sina revir och kan gå till attack mot människor.

 • Nu börjar miljökontorets tillsyn av enskilda avlopp i Mora och Orsa kommuner

  14 mars 2017

  Under perioden 2017-2027 ska Mora Orsa miljökontor ut och kontrollera ca 2000 avlopp i Mora och Orsa kommuner. I de fall där avloppen inte uppfyller dagens reningskrav kommer modernisering att krävas.

 • Ny modell för anslutningsavgifter utanför kommunens VA-nät

  1 mars 2017

  Mora kommun har tagit fram ett förslag till ny modell för hur man beräknar avgifter för att ansluta fastigheter till kommunens VA-nät, om fastigheten ligger utanför kommunens ordinarie verksamhetsområde för vatten och avlopp.

 • Förvaltningsrätten ger Mora kommun rätt

  28 februari 2017

  Kommunfullmäktige i Mora fattade beslut om att gå vidare med arbetet med ny genomfart i Mora på ett riktigt sätt. Det slår Förvaltningsrätten i Falun fast och avslår därmed en överklagan av beslutet.

 • Mora kommun inför SMS-parkering i centrum

  24 februari 2017

  Från den 27 februari 2017 kan du betala med din mobil när du ställer bilen på kommunala parkeringsplatser i centrala Mora. Mobiltjänsten kommer att prövas till och med den 15 april 2018.

 • Mätning av luftföroreningar längs genomfarten i Mora

  26 januari 2017

  Under hela år 2017 kommer halten av partiklar, i två storlekar så kallade PM10 och PM2,5, att mätas i gaturummet invid RV70/E45 i Mora tätort.

 • Inbjudan dialog- och informationsmöte

  13 januari 2017

  Välkommen till dialog- och informationsmöte kring dagvattenprogrammet på Moraparken den 19 januari klockan 18-20

 • Förslag på åtgärder för genomfartstrafiken i Mora

  12 januari 2017

  Trafikverket har, inför kommunstyrelsen, presenterat ett uppdaterat förslag på åtgärder för att lösa problemen med den omfattande genomfartstrafiken i centrala Mora. Allmänheten bjuds in till samrådsmöte den 22 februari.

 • Premiär för pendling på Inlandsbanan

  5 januari 2017

  Måndagen den 9 januari startar pendlingstrafiken på Inlandsbanan mellan Mora och Orsa.

 • Klimatsmart livsstil

  8 september 2016

  Den 28 september startar en studiecirkel i Mora för att göra dig mer medveten om hur din livsstil kan påverka miljön.

 • Cykelutflykt i Mora och Orsa

  8 september 2016

  Lördag den 17 september kan du besöka några av de lokala företag som finns i trakten. Det finns möjlighet att köpa fika under vägen.

 • Åskoväder har orsakat el-problem på Resecentrum

  4 augusti 2016

  Ett blixtnedslag i förra veckan orsakade skador på dörrar och tv-skärmar på Resecentrum. Som resenär kan du uppleva problem med att dörrarna ut till bussgaterna inte går att öppna.

 • Öppet Hus 29 juni

  27 juni 2016

  Trafikverket bjuder in till Öppet Hus!

 • Vår nyaste cykelväg

  23 juni 2016

  I Noret finns det senaste tillskottet i Moras cykelvägnät.

 • Åtgärder nära för genomfartstrafiken i Mora

  25 maj 2016

  Trafikverket informerade under tisdagen kommunstyrelsen om arbetet med att lösa problemen med den omfattande genomfartstrafiken på E45:an och riksväg 70 i centrala Mora. Den 29 juni kommer förslag på åtgärder att presenteras.

 • Mora med på vägen till fossiloberoende fordonsflotta 2030

  13 maj 2016

  I samband med invigningen av Moramässan skrev Anna Hed, kommunalråd Mora kommun på fredagen under Budkavlen som Interreg-projektet Green Drive Region just nu genomför i länet.

 • Vägbommar ska minska nedskräpning

  10 maj 2016

  Tekniska förvaltningen har satt upp vägbommar med en maxhöjd på två meter vid Tingsnäs. Anledningen är att husbilar parkerat på platsen trots att det råder campingförbud.

 • Provkör elbil på MoraMässan!

  9 maj 2016

  Green Drive Region genomför en informationsturné i Dalarna, kallad ”Budkavlen”. Fredagen den 13 maj medverkar Budkavlen på Moramässan Bygg, Inredning & Trädgård i Smidjegrav Arena.

 • Insamling avställda bilar

  4 maj 2016

  Kampanj för återvinning av avställda bilar i Dalarna! Nu kan du enkelt få hjälp att städa bort din gamla uttjänta och avställda bil.

 • Mora centrumutveckling Fridhemsplan

  6 april 2016

  Mora kommun och NODAVA AB bygger om Fridhemsplan i Mora i samarbete med PEAB Anläggning AB

 • Res gratis i Mora under Vasaloppet!

  22 februari 2016

  Mora kommun och Dalatrafik bjuder på resan och möjligheten att testa de nya linjerna på stadsbussarna i Mora. Som tidigare år är det gratis att åka med stadsbussarna under Vasaloppsveckan.

 • Ny stadstrafik 7 januari

  22 december 2015

  Ny tätortstrafik kopplar ihop Centrum, Resecentrum och Noret/Lasarettet från den 7 januari.

 • Nya regler för avfallshantering

  4 december 2015

  Samfälligheter kan överta fastighetsägarens ansvar för hushållsavfall och matavfall kan hämtas mindre ofta vintertid. Det är några av nyheterna i de regler för avfallshantering som kommunfullmäktige beslutade om på måndagens möte.

 • "Årets återvinnare" i Mora

  1 december 2015

  Nodava delade ut priset "Årets återvinnare" till Klädbytardagen i Mora

 • Mora centrumutveckling Fridhemsplan

  17 november 2015

  Mora kommun och Moravatten AB bygger om Fridhemsplan i samarbete med Peab Anläggning AB med start november 2015 och klart sommaren 2016

 • Malin Bohm utsedd till årets miljöpristagare

  6 november 2015

  Miljöpriset 2015 tilldelas slöjdaren Malin Bohm för sitt miljömedvetna företagande inom textil som genomsyras av en ödmjukhet för jordens resurser.

 • Avstängning på Mäxvägen

  5 november 2015

  I samband med ombyggnationerna på Mäxvägen (ny gång- och cykelväg) kommer delen mellan Ängsvägen och Millvägen vara helt avstängd för trafik torsdag den 5/11 kl 06.30 till fredag den 6/11 kl 13.00. Anvisningar om alternativ körväg finns på platsen.

 • Trafikförändringar 1 november

  30 oktober 2015

  Några mindre trafikförändringar genomförs från 1 november, du kan även söka de nya tiderna Dalatrafik.se och ladda hem din tidtabell som pdf.

 • Förändringar rörande Fridhemsplansprojektet

  22 september 2015

  Kommunstyrelsen beslutade den 23 juni 2015 att förändra omfattningen av den planerade ombyggnationen av Fridhemsplan

 • Ny gång- och cykelväg

  16 september 2015

  I samarbete med Peab Anläggning AB bygger Mora kommun en gång- och cykelväg på västra sidan av Mäxvägen

 • Tyck till om kommunens förslag till ny vatten- och avloppsplan

  7 september 2015

  Ett förslag till plan för vatten och avlopp har arbetats fram av kommunen, genom diskussioner i politiskt forum och vid ett antal dialogforum för allmänheten. Nu ställs förslaget ut för samråd under tidsperioden 14 september – 13 november.

 • Nu finns miljökontoret på Facebook

  1 september 2015

  Nu finns Mora Orsa miljökontor på Facebook. Där kan ni läsa om vad som händer på miljökontoret och annan aktuell information som berör miljö, hälsa, livsmedel och naturvård.

 • Energi- och klimatrådgivning föreslås flytta till Mora Orsa Miljökontor

  28 augusti 2015

  Energi- och klimatrådgivningsverksamheten i Mora kommun ligger idag organiserad under tekniska nämnden. Nu föreslår nämnden och kommunstyrelsen att tjänsten flyttas till Mora Orsa Miljökontor.

 • Nya regler för tomgångskörning i Mora kommun

  28 augusti 2015

  Begränsningar gällande tomgångskörning föreslås gälla endast i Mora tätort, istället för att som nu omfatta hela kommunen.

 • Störningar i kollektivtrafiken

  17 juni 2015

  På grund av vägarbeten 23-24/6 och Cykel SM 18-28/6.

 • Asfalteringsarbeten

  17 juni 2015

  Under vecka 26 kommer asfalteringsarbeten orsaka vissa störningar i trafiken i centrala Mora

 • Förändringar kring avfallshantering

  6 maj 2015

  Nya föreskrifter om avfallshantering innebär en del förändringar när det gäller sophämtning för fastighetsägare i kommunen.

 • Ny policy för vatten och avlopp i Mora

  5 maj 2015

  Högt skydd av våra vattenreserver och riktlinjer för hur det ska gå till när enskilda fastigheter ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Det är några av målen i förslaget till ny policy för vatten- och avloppsförsörjning.

 • Finansiering för att åtgärda vattenkvaliteten bör klargöras

  14 april 2015

  Mora kommun skriver i ett remissvar kring ett åtgärdsprogram för vattenkvaliteten som Vattenmyndigheten tagit fram att finansieringen av åtgärderna måste klargöras och att kostnaden för kommunen inte går att överblicka.

 • Du anmäler, vi åtgärdar

  25 mars 2015

  Ibland kanske du ser fel och faror före oss. Därför har vi nu skapat tre enkla sätt för dig att felanmäla saker som du tycker bör åtgärdas i vår kommun

 • Begränsad framkomlighet i trafiken under Vasaloppsveckan

  23 februari 2015

  Under Vasaloppets vintervecka (fredagen 27 feb – söndagen 8 mars) kommer det vara begränsad framkomlighet i trafiken i och omkring Mora. Några vägar är också avstängda eller enkelriktade under vissa av dagarna.

 • Buss 133 får nya ordinarie turer

  19 februari 2015

  Turen från Mora resecentrum till Oxberg kl 14:30 och 15:15 har sedan årsskiftet varit anropsstyrd. Bussarna blir nu ordinarie avgångar i tidtabellen.

 • Trafiksäker väg mellan Rödmyren och Norets köpcentrum

  10 februari 2015

  Mora kommun inleder dialog med Trafikverket för att hitta en trafiksäker lösning för en gång- och cykelpassage mellan Rödmyren och Norets köpcentrum.

 • Fel information om Genomfart Mora

  15 januari 2015

  ​I måndags publicerade Dalarnas Tidningar en artikel med rubriken "Nu får Ludvika sin nya genomfart", en text som även ligger på dt.se. Denna information stämmer inte. Att byggstarten är planerad till 2018-2020 är ingen förändring mot tidigare.

 • Tänker du på var du kör med din skoter?

  7 januari 2015

  Vintern är här och med den även snöskoteråkning som är en populär aktivitet i vår kommun, det finns dock mycket att tänka på gällande var du får åka och inte.

 • Varning för oseriösa telefonförsäljare

  8 december 2014

  Flera personer har hört av sig till miljökontoret med anledning av att de blivit uppringda av personer som vill sälja radonmätningar till höga priser.

 • Välbesökt invigning av Mora resecentrum

  29 november 2014

  Dansuppvisning, kulning, rundvisning med arkitekterna och möjlighet att få åkturer med en gammal buss och rälsbuss lockade många besökare till invigningen av Mora resecentrum under lördagen.

 • Träffa miljökontoret

  10 november 2014

  Välkommen att träffa miljökontoret. Den 12 november finns vi i nya kommunhuset i Mora för att berätta om vårt arbete och svara på frågor.

 • Sommarens VA-enkät är nu sammanställd

  28 oktober 2014
 • Flextrafik mellan Mora och Öndalen

  17 oktober 2014

  Från och med den 3 november går det att beställa resor mellan Mora och Öndalen med Flextrafik.

 • Miljövänliga veckan 2014

  24 september 2014

  Miljövänliga Veckan arrangeras varje år vecka 40 av Naturskyddsföreningen. 2014 års kampanj vill lyfta den ekologiska maten och vill uppmana människor att handla mer ekologiskt. Veckan går i år av stapeln 27 sept-5 oktober.

 • Miljö och energi i fokus vid ryskt besök

  18 september 2014

  Mora kommuns stora energiprojekt EPC, en satsning för ytterligare energieffektiviseringar och minskade energikostnader, väcker internationellt intresse.

 • Asfaltering och stensättning vid Resecentrum

  28 augusti 2014

  ​Under veckorna 35-37 kommer det vara lite extra rörigt för trafikanter vid Resecentrum då man håller på med stensättning och asfaltering. Från vecka 38 kommer trafiken att flyta på bättre igen.

 • Tack för alla svar på enkäten kring vatten och avlopp!

  13 augusti 2014

  Vi vill rikta ett stort tack till alla som i sommar tagit sig tid till att svara på vår enkät kring vatten och avlopp. Svaren blir till stor hjälp i arbetet med VA-plan i Mora och Orsa kommuner.

 • Dalatrafiks informationsturné når Mora

  8 augusti 2014

  Dalatrafik reser runt i länet för att informera om den nya busstrafiken som träder i kraft 17 augusti. Den 13 aug kl 8:00 kommer de till Mora. Ställ dina frågor till Dalatrafik, lokala politiker och tjänstemän.

 • Mora gör en VA-plan

  18 juni 2014

  Under sommaren 2014 går en enkät ut till fastighetsägare utanför kommunalt vatten och/eller avlopp i Mora kommun. Detta görs för att ta reda på deras synpunkter kring deras VA försörjning.

 • Östnorsvägen avstängd för arbete med gång- och cykeltunnel

  16 juni 2014

  Östnorsvägen i Östnor stängs av under delar av sommaren, under perioden 16 juni - 1 aug, för arbete med en gång- och cykeltunnel. Alternativ väg runt avstängningen är via Bjäkenbacken och Bogghedsvägen.

 • Elmopedturnén gick i mål i Mora

  30 maj 2014

  Elmopedturnén är miljöevenemanget som, kilometer efter kilometer, sprider miljöinformation, humor, glädje och kunskaper till alla åldersgrupper

 • Unga tankar kring busstrafiken

  25 april 2014

  Ett ämne som alltid aktualiseras vid ungdomarnas årliga demokratidag är busstrafiken. Därför lät vi kommunens samhällsplanerare svara på en del frågor som dykt upp genom åren.

 • E45 mellan Mora och Orsa byggs om

  8 april 2014

  Det sker naturligtvis inte i brådrasket, planeringshorisonten är som vanligt lång i dessa sammanhang. Byggstarten planeras ske någon gång under perioden 2020-2025.

 • Gratistrafik i Mora tätort under Vasaloppet

  14 februari 2014

  Gratis resor med tätortstrafiken i Mora under Vasaloppsveckan Mora kommun och Dalatrafik erbjuder fria resor med tätortstrafiken i Mora från fredag 21/2 – söndag 2/3.

 • Ett bra år för Mora-Siljan flygplats

  3 januari 2014

  Under 2013 ökade linjetrafiken Mora-Arlanda liksom säsongstrafiken Ängelholm-Mora. Den kommande utbyggnaden av flygplatsterminalen och ansökan om att bli gränsövergångsställe ger förutsättningar för nya satsningar framöver.

 • Hållplats Kristineberg i Mora indragen fr.o.m. 7/1 2014

  20 december 2013

  I samband med ledningsarbeten kommer Stationsvägen att vara avstängd vid Mekonomenhuset.

 • Undersökningen av fd Ströms sågverksområde färdig

  19 december 2013

  Nu är huvudstudien av området där Ströms sågverk tidigare låg färdig. Resultaten ligger i linje med tidigare undersökningar och förekomsten av dioxiner och andra föroreningar är nu ytterligare dokumenterad.

 • Det våras för Moras cyklister

  10 december 2013

  Åtminstone i den meningen att man från kommunens sida jobbar för att göra det både enklare och säkrare att cykla. Framför allt då i centralorten, där biltrafiken är tätast.

 • Förmånligt erbjudande från Dalatrafik

  3 december 2013

  Nu har Dalarnas företag chansen att erbjuda sin personal Resekort Företag. En förmån som den anställde betalar med ett avdrag på nettolönen.

 • Mora kommun löser vatten- och avloppsfrågan i Ryssa

  22 november 2013

  Senast 2017 kommer Mora kommun att ordna kommunalt dricksvatten och avlopp för samtliga boende i byn.

 • Ny tillfällig parkering vid Resecentrum

  15 november 2013

  Arbetet med Resecentrum följer tidplanen. Markarbeten för grunden är klara och byggnadsarbetet har påbörjats.

 • Naturskyddsföreningen blev Årets Miljöpristagare

  8 november 2013

  Priset kan gå till enskilda personer, organisationer eller andra grupperingar. Som exempelvis Naturskyddsföreningen.

 • Anna-Lisa vann dubbelt

  24 oktober 2013

  När alla aktivitetskort från kampanjen Hela Mora Cyklar & Går gåtts igenom visade det sig att Anna-Lisa Andersson från Östnor tagit hem första pris. Som egentligen var två.

 • SJ inför snabbare och enklare biljettköp i mobilen

  16 oktober 2013

  Välj hur du vill sitta i tåget, lättare att köpa tur- och returresa, snabbare biljettsökning och enklare bokning av standardresa.

 • Moras nya resecentrum påbörjat

  2 oktober 2013

  Det är en satsning i 50-miljonersklassen där kommunens del uppgår till knappt hälften av kostnaden.

 • Näringsliv och kommun i gemensam aktion

  30 september 2013

  Trafikverkets successiva nedprioritering av projektet Genomfart Mora har rört upp känslorna i Mora. I ett remissvar kräver därför näringslivet och kommunen en tidigareläggning för att minska trafikproblemen.

 • Linje 501 i Mora missar fyra hållplatser

  27 september 2013

  Från och med måndag 30 september kan inte linje 501 angöra hållplatserna Färnäs kvarn, Rönnbärsstigen, Hallonstigen och Enbärsstigen.

 • Cykelräkning vecka 38

  18 september 2013

  För andra året i rad kommer cyklister och gående att räknas på tre ställen i centrala Mora.

 • Ny provtagning på Saxnäs

  18 september 2013

  Här har sågverksdrift förekommit till in på 1970-talet och ett par tidigare mätningar i området har visat på dioxinhalter över riktvärden.

 • Aktuella vägavstängningar

  17 september 2013
 • Alla kommunägda fastigheter energieffektiviseras

  4 september 2013

  Mora kommun startar Nordens största projekt - sparar energi och skapar nya arbetstillfällen. Satsningen på effektivare energianvändning i Mora kommuns fastigheter ska förbättra miljön och sänka energikostnaderna med cirka 4 miljoner kronor per år.

 • Flytt av återvinningsstation i Mora

  29 augusti 2013

  I Mora måste Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) flytta den återvinningsstation som ligger nära tågstationen till en ny plats. Detta på grund av en förestående byggnation av ett centralt resecentrum.

 • Nya återvinningscentralen snart invigningsklar

  23 augusti 2013

  Från den 2 september är Vattumyren den nya adress som gäller för Morabornas hushållsavfall. Glöm Kråkberg, där kommer bara företagens verksamhetsavfall att tas emot.

 • Mora har fått en ny gatuchef

  16 augusti 2013

  Han började på sitt nya jobb den 12 augusti och för Janko Koen innebar det att han kunde bo kvar i Garsås dit han flyttade 2009.

 • Nyheter i höstens kollektivtrafik i Mora

  15 augusti 2013

  Det sker en del förändringar från den 18 augusti på linjerna 104, 105, 107, 108 och 109. Dessutom tillkommer 507, en helt ny linje.

 • Hela Mora Cyklar & Går - delta i höstkampanjen

  14 augusti 2013

  Dags att grensla cykeln eller promenera, kanske till och med lite extra för att kunna vinna fina priser i höst.

 • Klartecken för bad i Kråkberg

  22 juli 2013

  Dagens provsvar visar godkända värden och därmed är det inte längre Kråkbergsbadet otjänligt för bad.

 • Tåg Göteborg-Mora utan byten

  3 juli 2013

  Under juli är det möjligt att åka tåg från Göteborg till Siljansbygden utan jobbiga byten av tåg.

 • Pristagare i hela Mora Cyklar & Går, första perioden

  20 juni 2013

  Den som lämnade in ett korrekt ifyllt startkort för den första perioden (6 maj - 9 juni) hade chansen att också vinna ett pris.

 • Idrottsföreningar: Städa Dalälven!

  10 juni 2013

  För besväret får ni minst 5 000 kronor för varje städad älvsträcka. Ett bra tillskott till klubbkassan och dessutom går det att vinna 25 000 kronor i Älvstädar-SM.

 • Kommunen testar elbil

  5 juni 2013

  Under två veckor kommer några förvaltningar att pröva hur det känns att köra en 100 % eldriven bil. Det kan bli det första steget mot ett nytillskott i kommunens bilpool.

 • Morsaprojektet permanentas

  24 maj 2013

  Försöket att slopa zongränsen mellan Mora och Orsa slog väl ut och därför blir den nu historia.

 • Moraflyget har två vinnare

  20 maj 2013

  Att driva lönsam trafik enbart på linjen Mora-Arlanda skulle inte fungera. Men Sveg-Mora-Arlanda gör det, tack vare Trafikverkets upphandling av regionalflyg.

 • Cykelkampanjen jubilerar och bjuder även in gående

  13 maj 2013

  "Hela Mora Cyklar" firar 10-årsjubileum och det gör man med extra fina priser. Men man bjuder också in de som vill promenera och har därför ändrat namn till "Hela Mora Cyklar & Går".

 • Matsalskampen 2013 i full gång

  2 maj 2013

  Matsvinnet i Sverige är stort, en tredjedel av all mat som köps blir slängd. Nu tar S:t Mikaelsskolan ett krafttag för att minska svinnet i den egna matsalen.

 • Res med SJ till halva priset i sommar

  29 april 2013

  Alla som vill ta SJs tåg i sommar har chansen att få resa till halva priset. Under perioden den 1 juli till och med 11 augusti är det 50 procents rabatt för alla resenärer i andra klass på samtliga SJs dagtåg i Sverige.

 • Öppna kulturlandskap och kontroll över maten

  15 april 2013

  Kommunalrådet Anna Hed (C) förklarar bakgrunden till Moras deltagande i projektet "Kött till kommunernas kök från betesmarker med kommunala intressen".

 • SJ sänker priserna på Dalabanan

  7 mars 2013

  SJ har lyssnat på kunderna i Dalarna och nu sänks priset på Dalabanan. Samtidigt ökar SJ antalet snabbtåg mellan Dalarna och Stockholm.

 • MORSA - ett lyckat projekt

  5 mars 2013

  Idén att göra Mora och Orsa till en sammanslagen taxezon inom kollektivtrafiken har fallit väl ut. Det kan konstateras i en utvärdering som gjorts under hösten 2012.

 • Bussresandet ökar i Mora

  26 februari 2013

  Glädjande är att resande med vår tätortstrafik linje 501, 502, 503, 505 och 506 har ökat med ca 11% ( ca 26 000) jämfört med 2011.

 • Vasaloppsveckans gångtunnel på plats

  19 februari 2013

  Precis som i fjol är det en 20-fots container som ska underlätta passagen över Vasagatan för fotgängare och inte minst för rullstolsburna.

 • Trafikinformation inför Vasaloppsveckan

  18 februari 2013

  Här följer en sammanställning av på förhand kända trafikomläggningar under Vasaloppsveckan 2013.

 • Information från Färdtjänsten Dalarna

  1 februari 2013

  Region Dalarnas övertagande av legitimeringen från länets kommuner kommer att ske stegvis under året.

 • Mora populär destination i jultid

  28 december 2012

  Då krävs extratåg för att alla som vill upp till norra Dalarna ska få plats. Lagom till skidsäsongen har dessutom ett ny förbindelse Malmö-Göteborg-Mora-Röjan öppnat för att ta resenärer upp till Härjedalsfjällen.

 • De cyklade och vann högvinsterna

  24 oktober 2012

  Ulla Gustavar och Frida Petersson tog hem toppvinsterna i 2012 års upplaga av Hela Mora Cyklar.

 • Miljöpris 2012

  10 oktober 2012
 • Cykelräkning vecka 37

  12 september 2012

  Tisdagen den 11 och torsdagen den 13 september kommer antalet cyklister att räknas på tre strategiskt utvalda ställen i Mora. Även fotgängarna räknas vid samma tillfälle.

 • SJ upphör med biljettförsäljning ombord

  4 september 2012

  Från och med 15 november upphör SJ med ombordförsäljning av biljetter. Då skall resenärerna ha giltig biljett vid ombordstigning.

 • Nyheter gällande busstrafiken i Mora kommun

  13 augusti 2012

  Trafiknyheter gällande indragna och nya bussturer 20/8 2012 - 15/6 2013.

 • Hela Mora Cyklar 2012

  9 augusti 2012

  Delta i kampanjen genom att fylla i och sedan lämna in startkort för att bli med i utlottningen av fina priser.

 • Grattis alla vinnare i Hela Mora Cyklar

  27 juni 2012

  Vi har nu dragit vinnarna i den den första omgången.

 • Förhöjda dioxinvärden på Saxnäsområdet

  25 juni 2012

  Tekniska förvaltningens undersökning visar att Naturvårdsverkets riktvärden överskrids och det leder till att fortsatta undersökningar kommer att göras.

 • Nya återvinningscentralen har påbörjats

  18 juni 2012

  I augusti 2013 invigs den och sedan kommer Moraborna att börja köra sitt hushållsavfall till Örjastäppan.

 • Förändringar i SJs restidsgaranti

  25 maj 2012

  Från och med 1 juni sker förändringar i SJs restidgaranti. När SJ orsakar förseningar betalas fortsatt en högre ersättning.

 • Årets cykelkampanj pågår för fullt

  21 maj 2012

  Den 7 maj gick startskottet för den första perioden som avslutas den 10 juni. Efter sommaruppehållet är det dags för ytterligare en mellan den 20 augusti och den 23 september.

 • Mora och Orsa blir Morsa

  14 maj 2012

  Men det gäller bara ifråga om kollektivtrafikens zonindelning. Där försvinner nu zongränsen mellan de två kommunerna med allt vad det innebär av sänkta priser. Dessutom ökar turtätheten.

 • Utmelandsskolan avslutade Energiutmaningen

  23 april 2012

  Det var klasserna F-3 som på sin avslutningsdag gav kamrater, lärare och föräldrar goda råd om hur man lever energisnålt och nyttigt.

 • Mer lokalproducerat kött till kommunala kök

  21 mars 2012

  Det kan bli verklighet om ett nystartat Leaderprojekt faller väl ut. Den bakomliggande tanken är att koppla fler typer av service till en upphandling.

 • Ingen begränsning av mobilstrålningen i Venjan

  6 mars 2012

  Ärendet har blivit riksbekant sedan en person i byn anfört att han drabbats av besvär som en följd av strålningen från mobilmasterna.

 • Ska du åka till fjällen under Vasaloppsveckan?

  22 februari 2012

  Vasaloppsveckan närmar sig och det innebär mycket trafik på vägarna kring Mora och Sälen under perioden 24 februari till 4 mars. Trafikanter på väg till eller från Dalafjällen, Härjedalen och/eller Jämtlandsfjällen uppmanas att välja alternativa vägar.

 • Åk gratis med tätorsbussarna under Vasaloppsveckan

  20 februari 2012

  Ställ bilen hema. Gratis tätortstrafik i Mora under Vasaloppsveckan 24 februari - 4 mars.

 • Ta bussen till Sälen och Mora

  16 februari 2012

  Swebus satsar i år tillsammans med Fjällexpressen på resor till alla lopp under Vasaloppsveckan.

 • Bussar förbättrar trafikflödet och miljön

  7 februari 2012

  Vasaloppets bussar upp till startplatsen blir allt populärare hos deltagarna. I år tillkommer dessutom transferbussar in till Mora från gratis infartsparkeringar utanför centrum. Gratis tätortstrafik blir det också, precis som i fjol.

 • SJ släpper rekordmånga lågprisbiljetter

  9 januari 2012

  Res till någon av Sveriges populäraste orter för 295 kronor. SJ släpper 350 000 lågprisbiljetter under januari och februari.

 • Uppåt för Moraflyget

  5 januari 2012

  När 2011 summeras visar det sig att antalet passagerare ökat med 17 %. Den största ökningen svarar Ängelholmslinjen för, tillsammans med charter och affärsflyg.

 • Fyrstegsprincipen testas i praktiken

  20 december 2011

  Steg ett och två i den så kallade fyrstegsprincipen omsätts i praktiken när Mora kommun och Trafikverket samverkar för att utveckla kommunikationer och transporter.

 • Hon blev årets miljöpristagare i Mora

  8 december 2011

  "Lisen Vogt är en eldsjäl och framgångsrik pedagog som under många år arbetat med att få barn och ungdomar engagerade i klimat- och energifrågor. Med stort engagemang för miljö och långsiktig hållbar utveckling är Lisen ett föredöme för oss alla.”

 • Bättre framkomlighet på Vasaloppsvägen

  10 november 2011

  Efter en förstudie går nu Trafikverket vidare med en arbetsplan för att i sinom tid starta upprustningen. Den som ska ge både ökad säkerhet och högre bärighet.

 • Ännu ett steg mot förnyat centrum

  7 november 2011

  Allt konkretare formas nu idéerna kring hur centrala Mora skulle kunna utvecklas i framtiden. Den tredje workshopen innebar ett rejält kliv framåt i processen.

 • Ingen idétorka när centrum ska utvecklas

  29 september 2011

  Den andra mötet i projektet Centrumutveckling i Mora inriktades på att skapa framtidsbilder. En uppgift som deltagarna kastade sig över med liv och lust.

 • Tyck till om framtidens avfallshantering i din kommun

  22 september 2011

  Dalarnas femton kommuner i bred samverkan tillsammans med Länsstyrelsen Dalarna påbörjat ett arbete med att ta fram nya kommunala avfallsplaner för perioden 2012-2015.

 • Församlingsafton fyllde Andreasgården

  19 september 2011

  Ämnet som drog storpublik var "Flottning i Dalälven och sjöfart på Siljan", två närbesläktade verksamheter som numera hör historien till.

 • Hela Mora Cyklar - igen

  24 augusti 2011

  För åttonde året i rad kan cyklande Morabor vinna fina priser. Men för det krävs deltagande i cykelkampanjen som pågår mellan den 29 augusti och 2 oktober.

 • Nyheter i busstrafiken

  9 augusti 2011

  Den 15 augusti börjar en ny tidtabell att gälla och samtidigt sker också ett antal förändringar i lokalbussarnas turer. Bland annat utökas trafiken mellan Mora och Orsa.

 • Utvecklingen av centrum har startat

  14 juli 2011

  En workshop inledde arbetet som under våren 2012 ska utmynna i ett förslag till förbättringar av den fysiska miljön i tätorten.

 • Återvinningsstation stängs

  21 juni 2011

  Återvinningsstationen vid Ishallen i Mora kommer att tas bort i slutet av juni med anledning av att bygglovet för stationen då upphör.

 • Swebus utökar sommartrafiken till Dalarna

  20 juni 2011

  Från den 20 juni börjar Swebus sommartidtabell att gälla och i Dalarna ökar busstrafiken på sträckan mellan Stockholm och Mora.

 • Tyck till om trafiken i Mora

  16 juni 2011

  Lämna dina synpunkter på trafiksituationen i Mora. Till exempel saker som bör åtgärdas; snöröjning, skymmande växtlighet, hastighetsbegränsningar med mera.

 • Ett besök i familjen Frosts pannrum

  20 april 2011

  Det var en av programpunkterna i Framtidsveckan och pannrummet i Selja fylldes av intressserade som ville veta mer om solvärme.

 • Framtidsveckan i Mora 9-17 april

  5 april 2011

  Från Hälsingland har Framtidsveckan kommit till Dalarna, till Falun och de fyra Siljanskommunerna. Ett brett samarbetsprojekt med uttalad miljöprofil ska visa på goda exempel även i vårt område.

 • Parkering vid järnvägsstationen

  28 mars 2011

  I samband med att ombyggnationen av resecentrum påbörjas runt järnvägsstationen är alla avtal om motorvärmarplatser uppsagda. Fram till att byggnationerna påbörjas hänvisar vi istället till parkering med betalning i den biljettautomat som finns.

 • Energi- och klimatplan 2011-2014

  28 februari 2011

  Moras nya energi och klimatplan ger en samlad bild över energi- och klimatfrågan i Mora och vad kommunen planerar att göra för att övergripande och långsiktiga mål ska kunna uppnås.

 • Goda råd till trafikanter under Vasaloppsveckan?

  23 februari 2011
 • Lokala trafiknyheter inför Vasaloppsveckan

  21 februari 2011

  Fjolårets framgångsrika försök med gratisbussar i tätortstrafiken återkommer under perioden 25 februari - 6 mars.

 • Tre konverteringar i Venjan avslutade energiprojekt

  7 februari 2011

  Äldreboendet Juntgården, kommunalhuset och skolan/simhallen har bytt ut oljan mot flis.

 • Vika skola först med solfångare

  28 januari 2011

  Konverteringen från olja till andra uppvärmningsalternativ går vidare i det kommunala fastighetsbeståndet. Nu är också den första solfångaren installerad.

 • Moras nya återvinningscentral

  4 januari 2011

  Än är den inte påbörjad, men för att se och lära av ett par andra Dalakommuner åkte en delegation från Mora på studiebesök till Leksand och Falun.

 • På väg mot en ny energiplan

  29 december 2010

  Ny mandatperiod innebär också att ett antal viktiga dokument ska förnyas. Som exempelvis Energiplanen och inför det arbetet bjöd kommunen in till en workshop.

 • De cyklade mer än 10 000 mil

  17 december 2010

  Den 7 december delades priserna ut till vinnarna i Hela Dalarna Cyklar, Moradelen. I år deltog 400 cykelentusiaster och av dem var mer än två tredjedelar damer.

 • Sollerö skola har lämnat oljeberoendet

  24 november 2010

  Tre byskolor har gjort det tidigare som ett led i kommunens satsning på projektet "Uthålliga energissystem" och nu har också Sollerö skola bytt uppvärmningssystem.

 • Kommunen protesterar mot tidtabellsändring

  18 november 2010

  10 minuters väntetid i Borlänge för det tidiga morgontåget från Mora mot Stockholm blir 39 minuter i SJ:s nya tidtabell som börjar gälla den 12 december.

 • Måltidspersonal lärde sig laga klimatsmart mat

  9 november 2010

  Ett tidens tecken, i synnerhet som det finns både ett nationellt och ett lokalt mål att sträva efter. Det sistnämnda ligger bara ett par år fram i tiden och därför sätter Mora in utbildning redan nu.

 • Nästan 20 varv runt jorden med Hela Dalarna Cyklar

  29 oktober 2010

  Båda omgångarna av Hela Dalarna Cyklar är nu slut. Totalt lockades 2 702 personer att lämna in sina startkort.

 • Återvinningsstation flyttas

  12 oktober 2010

  Förpacknings- och Tidningsinsamlingens återvinningsstation vid Willys har flyttats.

 • Moras kranvatten godast i Dalarna

  7 oktober 2010

  Mora blev vinnaren i delfinalen Gävle-Dala och går vidare till riksmästerskapet i kranvatten. Motiveringen löd "Fantastiskt rent och svalkande vatten med klart sportig känsla. Inslag av mineraler och lite frisk dagg. Så ska det smaka!"

 • Kommunen får bidrag till nytt resecentrum

  23 september 2010

  Det är Region Dalarna som går in med 2.5 mkr till projektet som ska bli en framtida knutpunkt för resandet till, från och inom Mora.

 • Ny förbifart gläder Vinäsborna

  17 september 2010

  I mer än 40 år har den diskuterats och nu är den äntligen klar. Slut på farlig genomfartstrafik i den trånga byn, där vägen mot Sollerön bitvis nästan snuddar vid bebyggelsen.

 • Linje 108 - förändrad körväg från måndag 13 september 2010

  13 september 2010

  Måndag 13/9 får linje 108 en ny körväg i Färnäs.

 • Nu blir det lättare att välja rätt lampa

  6 september 2010

  I dag, den 6 september 2010, börjar nästa steg i utfasningen av glödlampan. Klara 75 W glödlampor försvinner. Dessutom införs nya krav på information på alla lampförpackningar.

 • Tåg i Bergslagen förlänger avtalet med Tågkompaniet

  1 september 2010

  Tågkompaniet får köra tågtrafiken i Bergslagen i ytterligare fem år, till och med december 2016. Linjen Mora-Borlänge körs därmed vidare av samma operatör som hittills.

 • Premiär för Leif Mannerströms räkmacka på SJ:s tåg

  31 augusti 2010

  Efter succén med trerättersmenyerna tar stjärnkocken Leif Mannerström nästa steg i tågmiljö. Nu får SJ-resenärerna chansen att prova stjärnkockens nya räksmörgås.

 • EU-medel söks för nytt resecentrum

  25 augusti 2010

  Från kommunstyrelsens sammanträde den 24 augusti.

 • "Sommarcykla" - resultat och pristagare

  20 augusti 2010

  Omgång 1 av Hela Dalarna Cyklar är nu slut. Kampanjen Sommarcykla lockade 1 485 personer att lämna in sina startkort. Cirka en tredjedel uppger att de inspirerats att cykla mer tack vare kampanjen!

 • Många förändringar i busstrafiken

  20 augusti 2010

  Den 22 augusti byter Dalatrafik tidtabell och här följer en kortfattad information om nya, ändrade och indragna turer.

 • Prima badvatten i Mora

  9 augusti 2010

  Som brukligt är har kommunen låtit analysera vattenkvaliteten vid de större badplatserna och resultatet är entydigt gott.

 • Gratisbussar gav gott gensvar

  8 juni 2010

  Under Vasaloppsveckan 2010 genomfördes ett projekt med gratisbussar i centrala Mora. Det blev en succé, då ökningen av antalet resenärer blev hela 52%.

 • Nu byggs Förbifart Vinäs

  25 maj 2010

  Det har tagit lite tid att komma igång eftersom ett antal överklaganden har fördröjt processen. Men nu brummar maskinerna för fullt på den nya vägsträckningen.

 • SJ släpper 100 000 lågprisbiljetter

  3 maj 2010

  Den 3 maj släpper SJ 100 000 lågprisbiljetter. Biljetterna gäller för resor på samtliga sträckor med både X2000 och InterCitytåg i sommar.

 • Sophämtning på nytt sätt

  1 april 2010

  Den 1 april (sant!) ändras rutinerna på flera sätt. Nytt hämtschema, ny kundtjänst och ett nytt sophämtningssystem förbättrar servicen för abonnenterna. Och ger miljövinster på köpet.

 • Trafikguiden

  25 februari 2010

  Här finns en ny informationsplattform där du kan få aktuell information om trafiken i Mora. Just nu är Vasaloppstrafiken i fokus.

 • Åk kollektivt under Vasaloppsveckan

  23 februari 2010

  Den uppmaningen till Moraborna kommer från kommunen, polisen och Vasaloppet. Gratisbussar i centrala Mora ska hjälpa till att undvika en trafikinfarkt.

 • VillaMax ersätter ExpoSiljan

  2 februari 2010

  Till våren arrangeras en stor mässa för alla husägare i Dalarna. Mässan är ett samarbete mellan Numera Mässor och Mora kommun.

 • Kommunen köper eget vindkraftverk

  28 januari 2010

  Det beslutade kommunstyrelsen vid sammanträdet den 26 januari. Men investeringen måste först godkännas av kommunfullmäktige och det sker den 16 februari.

 • Swebus Express kör specialbussar till Vasaloppet

  13 januari 2010

  Nu utökar Swebus Express bussturerna till Vasaloppet, TjejVasan, UngdomsVasan och Öppet spår. Den 27 och 28 februari respektive den 7 mars sätter bussbolaget in åtta extra avgångar mellan Stockholm och Mora anpassade till respektive lopp.

 • Vasaloppet lanserar samåkningstjänst

  23 december 2009

  Vasaloppets Vintervecka 2010 erbjuder ett nytt, billigt och miljövänligt resealternativ. Genom att introducera samåkningstjänsten Samtrip kan deltagare och besökare enkelt och miljövänligt samåka till loppen.

 • Bussarna har platser kvar

  21 december 2009

  Swebus Express räddar resan för de som inte hinner få plats på tågen inför jul- och nyår.

 • Mora-Siljan flygplats - snart internationell?

  14 december 2009

  Ett viktigt steg i frågan har tagits genom att Sveriges Kommuner & Landsting har gjort en framställan hos ICAP.

 • MasExpressen startar linje till Sälen

  7 december 2009

  Trafiken börjar i december och turerna går både från/till Stockholm och Mora.

 • Klimatpromenad till kommunhuset

  4 december 2009

  Eller "Climate walk", som är det korrekta namnet. Ett internationellt arrangemang, väl i tiden så här några dagar innan Köpenhamnsmötet. I Mora var det elever från Morkarlbyhöjdens skola som promenerade.

 • Köp ditt busskort på Siljan Turism i Mora

  2 december 2009

  Från den 2 december 2009 har Dalatrafik ett fast försäljningsställe i Mora. Här kan du köpa alla Dalatrafiks biljetter och kort.

 • Stor bloggenkät om vindkraftverk runt Siljan

  17 november 2009

  För att få allmänhetens synpunkter på eventuella vindkraftverk i Siljansområdet tas nu en blogg till hjälp. I den finns bland annat några fotomontage som visar hur landskapsbilden skulle kunna se ut i framtiden.

 • Ett brev betyder så mycket

  16 november 2009

  Förhoppningsvis också för Barack Obama som snart får ett brev från Morkarlbyhöjdens skola. "Please take care of my future" vädjar man till USA:s president.

 • Siljansfors skogsmuseum får årets miljöpris

  12 november 2009

  - Jättekul, verkligen trevligt, säger stiftelsens ordförande Gösta Frost. Som inte saknar idéer om hur prissumman skulle kunna användas.

 • Starkt lokalt engagemang för klimatfrågan

  9 november 2009

  Den 10 november skriver Mora kommun på EU-kommissionens Borgmästaravtal. Tillsammans med över 900 andra europeiska städer kommer kommunen att jobba för att sänka sina koldioxidutsläpp med mer än 20 % till 2020.

 • Vasaloppets miljöarbete har intensifierats

  29 oktober 2009

  Sedan 2008 finns en 29-punkters miljöplan. Nu kan Vasaloppet redovisa en första uppföljning av miljöplanens miljömål och nyckeltal.

 • Idégrupp med synpunkter på Dalabanan

  26 oktober 2009

  Idégruppen Vi Resenärer står på resenärernas sida i trafikdebatten. Jan-Åke Bosell som för gruppens talan är fritidsboende i Mora och har därför ett särskilt intresse för Dalarnas kommunikationer.

 • Bättre kollektivtrafik ökar arbetspendlingen

  21 oktober 2009

  En färsk enkätundersökning bland pendlare visar resmönster och ger kommunen värdefull information för utveckling av kollektivtrafiken.

 • Inbjudan till samråd

  15 oktober 2009

  Föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun är under omarbetning. Samråd och utställning pågår 21 oktober – 17 november 2009.

 • SJ moderniserar tåg för 350 miljoner

  6 oktober 2009

  SJs intercitytåg upprustas och förbättras för 350 miljoner kronor. Totalt får de 160 vagnarna 6500 nya stolar, bättre belysning och eluttag.

 • Hela Dalarna Cyklar - Moradragningen

  3 september 2009

  Den 2 september hade Mora en alldeles egen dragning bland de inlämnade startkorten i kommunen. Första pris - en cykel - gick till Linnea Eriksson, Färnäs.

 • SJ inför personliga biljetter

  1 september 2009

  Med start den 2 september inför SJ personliga biljetter. Då får resenärerna bättre service samtidigt som möjligheterna till spekulativ andrahandshandel stoppas.

 • Mora - etta på etanoltoppen i Dalarna

  28 augusti 2009

  Största försäljningen av etanol i länet gör i sin tur att Mora ligger på plats 32 bland landets 290 kommuner.

 • Vinnare av Klimatkampen

  8 juni 2009

  En ny tävling i tre delmoment mellan Moras skolor och högst upp på prispallen hamnade Morkarlbyhöjdens skola.

 • Oljeepoken över i Bjäkenbackens skola

  4 juni 2009

  När fjärrvärmenätet byggdes ut från centrala Mora till Östnorsindustrierna kopplades den närbelägna skolan in på nätet. I början av juni var det dags för invigning.

 • Att tågturista i Bergslagen

  1 juni 2009

  Åk med Sommarkortet i Dalarna, Gästrikland, Västmanland och Örebro län.

 • Inlandsbanan ökar igen

  25 maj 2009

  För tredje året i rad ökar turistresandet rejält på Inlandsbanan. Dotterbolaget Grand Nordic, som sköter turisttrafiken, har ökat försäljningen med 20 % i år jämfört med motsvarande tid förra året.

 • Snart cyklar hela Dalarna

  29 april 2009

  När kampanjen ”Hela Dalarna Cyklar” går in på sitt andra år deltar 13 av länets 15 kommuner. En insats som gör gott både för miljön och för folkhälsan.

 • Plockanalys gav klart besked

  17 april 2009

  Källsorteringen av hushållsavfall fungerar inte särskilt väl i norra Dalarna. Det visar med all tydlighet en undersökning av det brännbara avfallet.

 • Ett viktigt steg mot en uthållig kommun

  6 mars 2009

  Det har tagits genom den förstudie som gjorts i samarbetsprojektet ”Sustainable City Mora”. Nu väntar fortsättningen.

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 30 januari 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213