Ett bra år för Mora-Siljan flygplats

3 januari 2014
Jetstream
 

Under 2013 ökade linjetrafiken Mora-Arlanda liksom säsongstrafiken Ängelholm-Mora. Den kommande utbyggnaden av flygplatsterminalen och ansökan om att bli gränsövergångsställe ger förutsättningar för nya satsningar framöver. 

Reguljära trafiken

Avies flyger två dubbelturer till Stockholm/Arlanda måndag-fredag och en dubbeltur söndagar. Och när 2013 summeras kan man konstatera en passagerarökning på 15 %, från 3 814 passagerare 2012 till 4 388 passagerare 2013.

Kullaflygs linje till Ängelholm som flygs torsdagar och söndagar under vintersäsongen har fortsatt god beläggning, totalt utnyttjade 2 907 passagerare linjen perioden december-april. Linjen som flugits för femte året i rad och var ursprungligren skapad som en skidcharter till Dalafjällen, har även blivit uppskattad av masar och kullor som skall söderut. På en dryg timme är man i nordvästra Skåne och med bekväma anslutningar når man stora delar av de sydligaste landsdelarna.

Övrig trafik

Förutom den reguljära trafiken har ett antal tillfälliga charter- och affärsflygningar genomförts. Svensk flygambulans och andra sjuktransporter är också fortsatt frekventa gäster. Under 2013 har över 100 sjuktransporter utförts på Mora-Siljan flygplats. Totalt har 7 744 passagerare flugit här under 2013.

2014

Ambitionen att göra Mora/Siljan flygplats till en fullgod internationell flygplats fortgår, med utbyggnadsplaner för ny terminalbyggnad och tillståndsansökan om att bli nationellt ”gränsövergångsställe”. En större terminalbyggnad behövs redan för dagens trafik och med tull- och passrättigheter kan flygplatsen också utnyttjas för internationell charter.  Ansökan om gränsövergångsställe kommer sökas av Mora kommun.

- Tillsammans med besöksnäringen söker vi nya marknader och vi ser flyget som en förutsättning för framtida expansion, vilket också framgår av Trafikverkets utredning ”Trafikprognos för svenska flygplatser” och även Region Dalarnas remissförslag till Nationella planen för transportsystem 2014-2025, säger stationschef Sven Eriksson. Landstinget Dalarnas beslut om ambulanshelikopter med placering i Mora kommer dessutom att ge flygplatsen ökad betydelse och får ses som den enskilt största etableringen i flygplatsens historia.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 3 januari 2014.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213