Aktuella vägavstängningar

17 september 2013

Solgärdsvägen - E45/RV70

Korsningen Solgärdsvägen-E45/RV70 är olycksdrabbad och därför har kommunen beslutat förbjuda vänstersväng för kommande från Solgärdsvägen. Det är med andra ord förbjudet att svänga mot Mora. Andra riktningar blir än så länge opåverkade. Detta ska nu testas i ett år och under den tiden ser man om trafiksäkerheten förbättras i korsningen, eller om ytterliga åtgärder behövs. Förbudet träder i kraft i slutet av vecka 38.

E45/RV70 vid avfarten till Färnäs

Här byggs en cirkulationsplats för att underlätta trafikflödet till och från Norets handelsområde och Siljanssågen. Under byggtiden är på- och avfarterna från E45/RV70 är stängda, liksom underfarten från Rödmyren. Arbetena beräknas vara klara senast midsommar 2014.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213