Alla kommunägda fastigheter energieffektiviseras

4 september 2013

Mora kommun startar Nordens största projekt - sparar energi och skapar nya arbetstillfällen. Satsningen på effektivare energianvändning i Mora kommuns fastigheter ska förbättra miljön och sänka energikostnaderna med cirka 4 miljoner kronor per år.

Hela kommunens fastighetsbestånd på ungefär 120 000 kvadratmeter har analyserats. Projektet har tagit fram detaljerade beslutsunderlag gällande åtgärder på värmesystem, ventilation, el och bygg per fastighetsobjekt.
Mora kommun har upphandlat Caverion (före detta YIT) för att genomföra energibesparande åtgärder i kommunens fastigheter. Genom projektet skapas 35-40 nya lokala arbetstillfällen under projektets tre år och minst det dubbla antalet arbetstillfällen i regionen i fabriker, transporter och annan serviceverksamhet.

Fonsterkarm-fore Visa större bild
Fönsterkarm - före fönsterbyte

Mora kommun verkar för en långsiktigt hållbar utveckling på flera sätt, och målet är att Mora kommun innan 2015 ska ha genomfört lönsamma åtgärder för att minska energiförbrukningen i kommunens fastigheter. Energieffektiviseringen betalas av besparingarna, säger Bengt-Åke Rehn (S), kommunstyrelsens ordförande. Och han får medhåll av kommunstyrelsens 1:e vice ordförande Anna Hed (C) och oppositionsrådet Malin Höglund (M).

Avtalet innebär för Mora kommun att en större besparing innebär en större vinst både för kommunen och för Caverion. Om besparingarna blir större än den projekterade energibesparingen delas den överskjutande besparingen mellan beställare och energitjänsteföretaget. Skulle besparingen bli mindre än garanterad, kommer Caverion bära den ekonomiska risken för projektet. Affärsmodellen är välkänd och kallas EPC – Energy Performance Contracting.

Fonsterkarm-efter Visa större bild
Fönstret bytt, med mindre värmeförluster
som följd.

- Det är spännande att ha fått förtroendet att genomföra ett av Nordens största energisparprojekt i offentlig sektor. Vi kommer att använda all vår kompetens, erfarenhet och resurser för att leverera ett utomordentligt bra projekt, säger Daniel Svensson, affärsutvecklingschef vid Caverions specialgrupp för stora energieffektivseringsprojekt.

Mora kommun blir en de fem energieffektivaste kommunerna i Sverige. Kommunens alla invånare kommer att beröras av projektet. Till exempel kommer invånarna att få ut mer av varje skattekrona. Skolan kommer att kunna utnyttja projektet i undervisningen.

Projektet har också fått stort intresse från flera andra myndigheter och kommuner; bland andra Länsstyrelsen, IVL och Energimyndigheten kommer att göra studiebesök.

Ekonomi

 • Kalkylperiod   20 år
 • Total investering   78 900 000 Kr 
 • Nettovinst under kalkylperioden  44 720 000 Kr

Några åtgärder

 • Antal lampbyten till LED  11 492 st.
 • Antal Närvarogivare   527 st.
 • Antal Motorvärmare (Energismarta)  220 st.
 • Tilläggsisolering på vindar  22 000 m²
 • Antal fönster som byts ut  400 st.

Miljöbesparingar per år

 • Koldioxid CO2   774 ton
 • Svaveloxid SOX   121 kg
 • Kväveoxid NOX   1364 kg

Besparingar

 • EL    1301 MWh
 • Värme   3388 MWh
 • Tappvatten   3852 m³      

Mora Kommun och Morastrand AB upphandlade projektet tillsammans. Morastrand AB startade sin del redan 2012 och där gäller följande siffror:

 • Total investering  127 300 000 kr
 • Nettovinst under kalkylperioden  136 995 000 Kr
 • Antal lampbyten till LED  4 484 st.
 • Antal Motorvärmare  762 st.
 • Tilläggsisolering på vindar  29 776 m²
 • Antal ventilationsaggregat  700 st.
 • Koldioxid CO2  948 ton
 • Svaveloxid SOX  107 kg
 • Kväveoxid NOX  2 266 kg
   
Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 4 september 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges första symaskinsfabrik startade i Östnor redan 1865? Den gick dock i konkurs tolv år senare på grund av att billigare amerikanska maskiner tog över marknaden.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213