Nya återvinningscentralen snart invigningsklar

23 augusti 2013

Från gammalt till nytt

Från den 2 september är Vattumyren den nya adress som gäller för Morabornas hushållsavfall. Glöm Kråkberg, där kommer bara företagens verksamhetsavfall att tas emot.

Vattumyren Visa större bild
Ett konstverk av återvinningsmaterial finns
vid infarten.

Den gamla återvinningscentralen har i många år utgjort en lindrigt sagt dyster syn. Rörigt och dammigt är ett par adjektiv som omedelbart infinner sig när situationen i Kråkberg ska beskrivas. Men den är alltså snart historia och när den första höstmånaden inleds stundar nya tider. Då slår den nya anläggningen upp grindarna och där innanför möts besökarna av landets fräschaste återvinningscentral. Skillnaden är himmelsvid mot den gamla.

Logisk lay-out

Här leds trafiken in från ett håll och efter att ha kastat en blick på ett "Skrotkonstverk" signerat Pelle Engman och Bernd Janusch är det dags att kasta avfallet. Den som ska göra sig av med uttjänta vitvaror och trädgårdsavfall kan svänga vänster för att efter förrättat ärende fortsätta framåt och åka in på huvudstråket som leder in till den del som kommer att bli mest besökt. Därför har man sett till att reglera trafiken noggrant, det är exempelvis förbjudet att backa.

Vattumyren Visa större bild
Tydligt utmärkta containerfack med exempel på vad som kan kastas just där.

Principen vid lämning är enkel; på vänstra sidan finns fack med nedsänkta containrar, en för varje typ av avfall. Bara att rulla sakta framåt i vänsterfilen och stanna och dumpa avfallet på rätta ställen för att sedan köra ut genom grindarna. I mittfilen är det parkeringsförbud, där ska man bara köra när man dumpat klart. Vid högerfilen finns sex extra containerfack för de vanligaste avfallstyperna så att genomströmningen blir snabbare när många besökare är på plats.

Trafiken går alltså bara i en riktning, har man glömt något är det alltså förbjudet att backa. I stället blir det till att köra ut ur anläggningen i högervarv och göra ett nytt besök.

Vattumyren Visa större bild
Tomas Carlsson, avfallschef, och Sabina
Hedman, driftledare.

Inga taxehöjningar på grund av nybygget

Halvannan vecka före invigningen är det en hel del som ska ordnas, säger driftledaren Sabina Hedman:

- Vi har en del skyltar kvar att sätta upp, både ute vid containerfacken och inne i huvudbyggnaden. I den finns förutom personalutrymmen och en kaffeautomat för besökarna också rum för mottagning av farligt avfall och elavfall. I ena änden av huset har Mora Återbruk en avdelning där man tar emot sådant som sedan kan säljas vidare. Här i huset har vi för övrigt inte köpt en enda ny möbel, istället har vi fått ärva det vi behöver från polisen i Mora. 

Container Visa större bild
Den första containern kommer på plats.
En ny återvinningscentral är förstås inte gratis. Den här har totalt kostat ca 29 mkr och då undrar naturligtvis många vad som händer med renhållningstaxan.

- Den ändras inte alls, försäkrar Nodavas avfallschef Tomas Carlsson. Den senaste höjningen gjordes 2009, därefter sänktes taxorna med 5-7 % under 2010-2011. Vi har 12 mkr fonderade, så någon höjning på grund av den här anläggningen behövs inte. Det enda som kan bli aktuellt är en indexhöjning av kostnaderna för hämtning, en tjänst som sköts av externa entreprenörer. 

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 augusti 2013.

Sök på webbplatsen

Den nya återvinningscentralen kommer att drivas av Nodava AB (Norra Dalarnas Vatten och Avfall), samägt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner. Bolaget driver därför även anläggningarna i Orsa och Älvdalen.

 

Visste du att...

.... Vasaloppet blev 1925 Sveriges Radios första direktsända idrottsevenemang utanför Stockholm?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213