Åtgärder nära för genomfartstrafiken i Mora

25 maj 2016

trafik bilar i kö Visa större bild

Trafikverket informerade under tisdagen kommunstyrelsen om arbetet med att lösa problemen med den omfattande genomfartstrafiken på E45:an och riksväg 70 i centrala Mora. Den 29 juni kommer förslag på åtgärder att presenteras.

Analyser av trafikflöden har visat att det är stora kapacitetsbrister på E45, och problemet finns inte bara under turistsäsongen. Cyklister och fotgängare upplever genomfarten som otrygg och det är otydligt för trafikanter hur man hittar in till stadskärnan.

Trafikverket arbetar tillsammans med Mora kommun för att öka trafiksäkerheten, framkomligheten och tillgängligheten på E45 och riksväg 70, samtidigt som centrala Mora ska utgöra en god stadsmiljö.

På inbjudan av kommunalrådet Anna Hed (C) besökte Trafikverket Mora för att informera kommunstyrelsens ledamöter om det pågående arbetet med genomfartstrafiken i Mora.

Informationsträff 29 juni

Den 29 juni kommer Trafikverket att finnas på plats i Mora för att presentera ett förslag på åtgärder. Informationsträffen är öppen för alla. Inbjudan med tid och plats publiceras under juni månad på mora.se och annonseras i lokalpressen.


Här hittar du mer information om projektet och om åtgärder som redan genomförts

 

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 maj 2016.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213