Bussar förbättrar trafikflödet och miljön

7 februari 2012

Deltagarantalet i Vasaloppets vintervecka har de senaste åren ökat rejält, men andelen som väljer att resa med Vasaloppets bussar till starten har ökat ännu mer. Framför allt är det tydligt att flera av dem som åker bil till regionen väljer att åka buss till starten: Under Vasaloppets vintervecka 2011 gjordes hela 20 750 bussresor med Vasaloppets egna bussar.

Tack vare en medveten trafiksatsning ifjol, bland annat på Vasaloppets egna bussar, flöt trafiken i samband med Vasaloppet mycket bra. Detta var något som förstås gladde både deltagare och arrangörer. Det finns fortfarande mycket kvar att göra, inte minst ur miljösynpunkt, för att få fler att åka buss. Gratis infartsparkeringar utanför Mora centrum med transferbussar är ett exempel på vad som tillkommer i år.

Vinterbuss

Möjligheten att kunna förköpa bussbiljett bidrog också till att förenkla för deltagarna, samt att det gjorde dem medvetna om fördelarna med att åka med Vasaloppets egna bussar. Statistiken visar att deltagarna gjorde 20.750 bussresor med Vasaloppets egna bussar under vinterveckan 2011, en ökning med 23 % jämfört med 2010 och hela 39 % jämfört med 2009. Därutöver är det naturligtvis många deltagare och publik som även åker kollektivt på andra sätt: med föreningars egna bussar, minibussar, samåkning i bil etc.

I den deltagarundersökning som undersökningsföretaget Rubin Research genomförde på Vasaloppets uppdrag 2011 bekräftas att när det gäller transporten till starten så är det tydligt att flera av dem som åkte bil till regionen valde att åka buss till starten istället. Bil (54 %) är det vanligaste transportmedlet till starten, tätt följt av buss (44 %), medan några har fått kombinera med tåg och annat. 6 % svarar att de inte behövt något transportmedel, sannolikt för att de bor så nära starten.

Busservicen har stor potential att kunna bli använd av en ännu större andel av deltagarna. 44 % av respondenterna i Vasaloppets deltagarundersökning som valde att ta bilen till starten svarar att de skulle välja bussen om den kom förbi i anslutning till deras boende. (Noterbart är dock att den vanligaste boendeformen för deltagarna, 28 %, är boende i stuga vilket kan göra det svårt att nå alla med buss.) Undersökningen visar att kvinnor är mer benägna att vilja välja bussen, samt att de yngre deltagarna är mer benägna att vilja ta bussen jämfört med de äldre.

Vasaloppet har fått utnämningen ”miljödiplomerat arrangemang”. Världens största skidtävling kan naturligtvis inte undvika miljöpåverkan men Vasaloppet arbetar engagerat och strukturerat för att leva upp till sitt rykte som föregångare på sitt område. Framförallt arbetar Vasaloppet med transporterna av människor och material. Det är i första hand den miljöpåverkan som en arrangör med i år över 60 000 anmälda deltagare har. Specialchartrade tåg, bussar till startplatserna och ett aktivt arbete med hanteringen av skräp och avfall är därför viktiga beståndsdelar i Vasaloppets miljöarbete.

Var tionde deltagare i Vasaloppets vintervecka kommer från Dalarnas län. Övriga reser förhållandevis långt för att komma till regionen. När det gäller deltagarnas resa till vinterveckan är bil fortsatt det dominerande transportmedlet. 78 % tog bilen, medan 18 % åkte buss, 8 % tog tåget och 1 % flög för att komma till vinterveckan. Här finns alltså en stor möjlighet för olika researrangörer att få resenärer.

Förköp av bussbiljetter till Vasaloppets egna bussar sker online här:
http://www.vasaloppet.se/wps/wcm/connect/se/vasaloppet/start/loppen/bussar

Gratis infartsparkering
Deltagare och besökare erbjuds gratis infartsparkering vid två av huvudvägarna till Mora med fri transferbuss in till centrum och Vasaloppsmålet under de fyra mest trafikerade dagarna under Vasaloppets vintervecka 2012.

Gratis lokaltrafik i Mora 24 februari – 4 mars:
Mora kommun och Dalatrafik bjuder på gratis resor med tätortstrafiken i Mora under hela Vasaloppets vintervecka.

Vasaloppståg till Mora i samband med Vasaloppets vintervecka:
http://sjevent.se


 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 7 februari 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213