Cykelräkning vecka 37

12 september 2012

Bert och Eva Visa större bild

Tisdagen den 11 och torsdagen den 13 september kommer antalet cyklister att räknas på tre strategiskt utvalda ställen i Mora. Även fotgängarna räknas vid samma tillfälle.

- Det här är ett led i projektet "Hållbara resandet i Mora" som vi driver tillsammans med Trafikverket, berättar kommunens samhällsplanerare Gunnar Israelsson.

Räkningen görs mellan 06.30 och 09.00, samt mellan 14.00 och 17.00. Fem personer kommer att vara utposterade; två vid Bastubacksbrons södra brofäste, två vid OK/Q8 på Noretbron och en vid Vasaloppsmålet. Man räknar givetvis trafiken åt båda hållen.

- Tre ställen kan möjligen tyckas vara lite, men vi tror ändå att vi ska få en bra bild av läget som det ser ut i dag. Det här är första gången vi mäter och det ger oss ett basvärde. Sedan planerar vi att mäta om ett eller två år, samma vecka och samma tider. På så sätt ser vi om cyklandet ökar vartefter nätet av gång- och cykelvägar byggs ut under de kommande sju åren.

På senare tid har en del utbyggad skett bland annat i Noret och där tillkommer en ny cykelväg nästa år mellan Sanda och Willys. Totalt återstår åtta etapper fram till 2019, exempelvis Kråkberg-Tuvan på östra sidan av riksväg 70, Färnäs kvarn- Färnäs skola och från Tuvan till industrierna i Östnor. Den sista etappen är Lomsmyren-Norra Vika och den delen bekostas av Trafikverket.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 12 september 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213