Cykelräkning vecka 38

18 september 2013

Cykel

För andra året i rad kommer cyklister och gående att räknas på tre ställen i centrala Mora. Precis som i fjol sker räkningen tisdag och torsdag under några morgon- och eftermiddagstimmar när folk förväntas vara mest i rörelse.

- Det här gör vi som ett led i kommunens trafikstrategi, säger miljösamordnaren Eva Larsson. Vi vill skaffa oss mer kunskap om hur många som cyklar eller går, även om det bara rör sig om ett stickprov som man inte kan dra några långtgående slutsatser av. Men på sikt hoppas vi kunna göra mer kontinuerliga mätningar, ungefär som man mäter biltrafiken.

Mätpunkterna är Noretbron vid OK/Q8, Vasaloppsmålet och Noretbrons södra fäste. Där finns trafikräknare av kött och blod, inhyrda från Universaltorget just för detta ändamål. De har dessutom sidouppdraget att kolla hjälmanvändningen. På grund av bemanningsskäl kom årets räkning att flyttas fram en vecka jämfört med fjolåret och tack vare det så råkar arrangemanget sammanfalla med den "Europeiska Trafikantveckan". En händelse som närmast ser ut som en tanke.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 september 2013.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213