Därför gallrar kommunen i Hemus

28 november 2018
Flygbild över Hemus sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB.
Flygbild över Hemus sommaren 2017. Foto: Bergslagsbild AB.

Anledningen till skogsgallringen är för att få en friskare skog som växer bättre. Förhoppningen är att gallringen skapar en trevligare friluftsmiljö i Hemus och att idrottsutövarna kommer att uppleva den som mer tilltalande. Gallringen innebär också att sjuka och skadade träd tas ner.

I en rad insändare och artiklar har Mora kommuns pågående gallring av skogen i naturreservatet Hemus kritiserats. Vi tycker det är viktigt att motiven och bakgrunden till gallringarna blir kända.

Ett naturreservat kan bildas av flera skäl. Reservatet i Hemus bildades 2014 för att i första hand underlätta för sport- och friluftslivet. Anledningen var alltså inte av biologiska skäl och för att bevara naturvärden i första hand.

Gallringen innebär dessutom att tryggheten förbättras genom att miljön kring motionsspåren blir öppnare och mer synlig.

Arbetet genomförs helt enligt den godkända skötselplanen för naturreservatet i Hemus och den följer reservatsföreskrifterna. Skötselplanen har utarbetats i samverkan med Länsstyrelsen. Syftet med gallringen är alltså att få en friskare skog, som växer i enlighet med skötselplanen.

Samtidigt med kommunens avverkning i Hemus har även samfällighetsföreningen för Hemulsjövägen och Studentvägen utfört kanthuggning och röjning i anslutning till vägområdet. Den avverkningen har ingenting med kommunens gallring att göra men arbetena har blandats ihop i debatten.

Mora kommun beklagar om arbetet med gallringen har uppfattats som störande. Givetvis ska alla alla skador minimeras. Dock kommer det att finnas vissa spår kvar, men marken får inte bli sönderkörd. Därför har exempelvis skogsmaskinerna hjul utan band. Stigarna kommer att rensas, rättas till och riset ska bort. Arbetena ska avslutas nu i månadsskiftet till december.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 november 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213