E45 mellan Mora och Orsa byggs om

8 april 2014

Det sker naturligtvis inte i brådrasket, planeringshorisonten är som vanligt lång i dessa sammanhang. Byggstarten planeras ske först någon gång under perioden 2020-2025 och enligt en källa med insyn i regeringskansliet kommer det formella beslutet att fattas denna vecka.

E45 är det särklassigt viktigaste stråket genom Norrlands inland och på många avsnitt är vägen i stort behov av upprustning. På den aktuella sträckan Mora-Orsa varierar vägbredden på de 16 kilometerna mellan 6.5 och 13 meter, medan hastighetsgränserna varierar mellan 50 km/h och 90 km/h.

När den ombyggda vägen står klar kommer den att vara utbyggd till en så kallad mötesfri 1+1-väg på en del av sträckningen. Men vägen kommer också att ges en delvis ny sträckning och där blir det en mötesfri 2+1-väg. Ändringarna görs givetvis i syfte att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Inte minst för arbetspendlingen och turisttrafiken är detta viktiga faktorer.

Kostnaderna för ombyggnaden beräknas till 153 miljoner och belastar Trafikverkets plan 2014-2025.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 april 2014.

Sök på webbplatsen

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213