Energi- och klimatplan 2011-2014

28 februari 2011

Framsida eplan

Moras nya energi och klimatplan ger en samlad bild över energi- och klimatfrågan i Mora och vad kommunen planerar att göra för att övergripande och långsiktiga mål ska kunna uppnås. Liksom nuvarande energiplan utgörs förslaget av två delar. Del A innehåller BESLUTSDEL med mål och åtgärder. Del B innehåller planens FAKTA OCH UNDERLAGSDEL.

Vår nya energi- och klimatplan har varit ute på remiss under tiden 28 februari - 27 april 2011 och det kom in en del synpunkter. Utifrån dessa är några mindre förändringar gjorda och planen går nu upp politiskt för att fastställas av kommunfullmäktige i juni 2011. Beslutsversionen av del A hittar du här uppe till höger.

 

För ytterligare information kontakta:

Miljösamordnare Eva Larsson tfn 261 52

Energi- och klimatrådgivare Anna Jernqvist tfn 262 54

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 maj 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213