Energi- och klimatrådgivning föreslås flytta till Mora Orsa Miljökontor

28 augusti 2015

hand som håller vindkraftverk Visa större bild

Energi- och klimatrådgivningsverksamheten i Mora kommun ligger idag organiserad under tekniska nämnden. Verksamheten drivs på grund av bristande resurser i begränsad omfattning. Därför föreslår tekniska nämnden och kommunstyrelsen att tjänsten flyttas till Mora Orsa Miljökontor.

Den kommunala energirådgivningen ska ge en objektiv information och rådgivning anpassad till våra lokala och regionala förhållanden. Den ska även samordna och komplettera rådgivning som ges av statliga myndigheter och privata aktörer. Rådgivningen vänder sig till allmänheten, organisationer, föreningar och mindre och medelstora företag. Verksamheten drivs med stöd av statliga bidrag.

För att göra rådgivningen mer effektiv föreslås att verksamheten flyttas till Mora Orsa Miljökontor, som organisatoriskt ligger under Mora och Orsas gemensamma miljönämnd. Miljökontoret ansvarar även för samma frågor i Orsa kommun och därför finns kompetensen kring frågorna där.

Flytten föreslås ske från och med 1 oktober. Frågan diskuterades under tisdagen av kommunstyrelsens arbetsutskott och kommer att tas vidare för beslut av kommunfullmäktige 21 september.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 28 augusti 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

Visste du att....

... gravfältet på Sollerön grävdes ut 1928?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213