Ett brev betyder så mycket

16 november 2009
Klimattävling Visa större bild
Tävlingsbilden från Morkarlbyhöjdens skola. Ett fotomontage där elever i blomprydda overaller formar bokstäver som sedan kopierats in i en bild som föreställer skolans entré.

Förhoppningsvis också för Barack Obama som snart får ett brev från Morkarlbyhöjdens skola. "Please take care of my future" vädjar man till USA:s president.

Det gör man inte bara till honom utan också till Hu Jintao, Fredrik Reinfeldt, Andreas Carlgren, Carl Bildt, Maud Olofsson, Mona Sahlin och Maria Wetterstrand.

Seger som leder till Köpenhamn

Brevet har sin grund i höstens tävling med inriktning på klimatfrågor, där Morkarlbyhöjdens skola delade första pris med Sammilsdalsskolan i Leksand. Ett pris som ger två elever möjlighet att åka till klimatkonferensen i Köpenhamn för att vara med när världens makthavare samlas i mitten av december. 

Tävlingen gick ut på att formulera ett budskap till klimatkonferensen, men omfattade också undervisning i klimatfrågor. Allt från en lektion till en hel klimatvecka, bara att välja. Helst med ett vidare perspektiv än enbart växthusgaser och fossil energi. En bra bild var ett av kriterierna när vinnare skulle utses, dessutom bedömdes engagemanget och det slagkraftigaste budskapet.

Moraeleverna valde att utnyttja ett ett redan väletablerat budskap. "Just do it" är den payoff som Nike använder sig av och den fungerade även i det här sammanhanget.

Nytta och nöje

De två lyckliga som genom lottens hjälp får åka till Köpenhamn är Hanna Eriksson och Emelie Svensson. De är medlemmar i skolans hållbarhetsråd och det var bland rådets medlemmar som lottningen gjordes.

Klimattävling Visa större bild
Hanna Eriksson och Emelie Svensson.
Vid konferensen räknar man med att få träffa både Maria Wetterstrand och Andreas Carlgren som då kommer att få samma material som skickats till Barack Obama. Under de dagar som besöket varar blir det inte bara tid att lyssna på världsberömda auktoriteter som Al Gore och Desmond Tutu, en konsert står också på programmet.

- Det här ger Dalabarnen en chans att göra sin röst hörd i Köpenhamn, menar kommunens energirådgivare Emma Runeborg.

Förutom de två vinnarna så deltog ytterligare tre skolor från Dalarna; Olympicaskolan i Hedemora,Domnarvets skola i Borlänge och Rättviksskolan i Rättvik. Deras bidrag finns också med i det brev som Obama och övriga politiker snart får ta del av.

 

Sven-Erik Nilsson 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 23 november 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Rumbo Mats Aronsson i Östnor redan på 1820-talet startade det som sannolikt var Ovansiljans första bankrörelse?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213