Ett viktigt steg mot en uthållig kommun

6 mars 2009

Av namnet att döma skulle man kunna tro att det handlar om en utländsk kommun, men så är inte fallet. Vi talar om Mora i hjärtat av Dalarna, anglifieringen till trots.

Peter Helander Visa större bild
Peter Helander

I slutet av förra året bestämde Mora kommun, E.ON och Siljan Timber att undersöka förutsättningarna för att Mora skulle kunna anta epitetet ���Sustainable City”. Översatt till ärans och hjältarnas språk blir det ungefär ”Uthållig kommun”. Och ”Sustainable City” har E.ON redan varit med om att genomföra tillsammans med Malmö i bostadsområdet Västra Hamnen.

Erfarenheten finns alltså, det är bara att överföra den ut på landsbygden. I Mora äger bolaget både fjärrvärmenätet och sopvärmeverket, planer finns dessutom på ytterligare investeringar inom bioenergiområdet. Med sin kompetens kan E.ON bidra till lokala projekt av den typ som planeras i vår kommun.

Några dagar efter det att förstudierapporten lämnat trycket fick mora.se tillfälle att ställa några frågor till kommunalrådet Peter Helander (C).

 

När du nu läst igenom materialet, vad är din spontana kommentar?

- Jag är verkligen imponerad av alla idéer som kommit fram. Vilket engagemang, här har det inte varit fråga om något pliktskyldigt deltagande för den goda sakens skull. Nu ligger bollen hos oss i kommunen, även om E.ON och Siljan Timber sitter med i den styrgrupp som ska leda projektet vidare. Men ansvaret är vårt och vi ska se till att ett nätverk med många deltagare skapas. Egentligen borde 20 146 personer, hela Moras befolkning, vara med.

 

Vad skulle kunna äventyra fortsättningen?

- Om inte ledarskapet är starkt på alla nivåer i den kommunala organisationen, liksom ledarskapet, då kan det blir svårt att ro det i hamn. Så därför vilar ett stort ansvar på oss.

 

Vad blir nästa steg i processen?

- Först måste vi ta ett politiskt beslut om att gå vidare och det ska inte stöta på några problem. Sedan måste vi sätta igång processen med att kommunicera ut, förankra och göra verklighet av idéerna. Här har vår miljösamordnare Eva Larsson en central roll tillsammans med tekniska förvaltningen, samhällsplaneraren Gunnar Israelsson och energirådgivaren Emma Runeborg. Men hela chefsgruppen bär ett stort ansvar och kommundirektören kommer att tillsätta en arbetsgrupp som ska jobba med detta.

 

Hur länge ska projektet pågå?

- Det här ska inte vara något som drivs vid sidan om, det ska bli en del av den dagliga verksamheten så fort som möjligt.

Ser du någon betydelsefull framgångsfaktor?

- Jag tror vi måste kunna berätta ”storyn” om Mora på ett bra sätt. Att få alla att förstå varför vi gör det här. Det måste till ett förhållningssätt, vilja och engagemang för att vi ska kunna bygga ett bra samhälle i Mora. Både för oss och för kommande generationer.


Läs hela förstudien här (PDF)

Bilagor:
1 - Idébank
2 - SWOT-analys
3 - Förslag till handlingsplan
4 - Vindkraft i Dalarnas län

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 mars 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213