Finansiering för att åtgärda vattenkvaliteten bör klargöras

14 april 2015

vattenglas vid hav Visa större bild

Mora kommun skriver i ett remissvar kring ett åtgärdsprogram för vattenkvaliteten som Vattenmyndigheten tagit fram att finansieringen av åtgärderna måste klargöras och att kostnaden för kommunen inte går att överblicka.

I Sverige finns fem vattendistrikt som alla jobbar utifrån EU:s vattendirektiv för att motverka försämringar och skydda och förbättra vattenkvaliteten och främja en hållbar vattenanvändning. Mora kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt där Länsstyrelsen Västernorrland är ansvarig vattenmyndighet.


Vattenmyndigheten har upprättat ett förslag till åtgärdsprogram för tidsperioden 2015-2021 som nu skickats ut på samråd. Mora kommuns utgångspunkt är att god vattenkvalitet i sjöar och vattendrag samt rent dricksvatten är värden som ska värnas. Vatten- och avloppsplanen  som nu utarbetas i kommunen kommer att bli ett verktyg för att bidra till detta på lokal nivå.


Mora kommun anser att åtgärdsplanen innehåller ett mycket gediget material som ger ett bra underlag för att arbeta för en hållbar vattenresurs. Arbetet är mycket omfattande och frågan är komplex. Den upprättade databasen VISS (vatteninformationssystemet) statusklassar och innehåller mycket fakta kring sjöar, vattendrag och grundvatten i kommunen.


Mora kommun anser dock att finansieringen av åtgärderna måste klargöras eftersom åtgärderna kan bli omfattande och kräver hög kompetens i området. I nuläget går det inte att uppskatta vilken kostnad åtgärderna skulle innebära för kommunen.


Att kommunerna ges möjlighet att finansiera den föreslagna uppgiften med avgifter innebär likväl att arbetsbördan ökar. Mora kommun förutsätter att kommunerna kompenseras för de ökade kostnader som kommer att uppstå enligt åtgärdsprogrammet.

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 14 april 2015.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00
 • Eva Larsson Miljösamordnare
  Utvecklingsenheten
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-261 52 (mobil ankn)

Visste du att....

... Mora IK fyllde 75 år 2010?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213