Flygstoppet togs upp i riksdagen

6 mars 2018

Flygtrafiken mellan Mora och Arlanda togs på tisdagen den 6 mars upp i riksdagen. Sedan i onsdags den 28 februari råder trafikstopp på sträckan.

Det var riksdagsledamöterna Peter Helander (C) från Mora och Marie Olsson (S), Orsa som hade ställt frågor till infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) och vad regeringen gör för att återuppta trafiken och varför inte trafikplikt kan införas på sträckan.

Trafikplikt innebär att staten upphandlar och betalar trafiken.

Tyvärr blev det inga klara besked från infrastrukturministern:

”Trafikverket har utrett behovet av upphandlad flygtrafik för perioden 2019–2023 och flyglinjen mellan Mora Siljan Airport – Stockholm Arlanda Airport ses inte som transportpolitiskt motiverad för allmän trafikplikt”, svarade Tomas Enerot. Några övriga besked om hur regeringen vill gå vidare kom inte.

”Jag hade velat få en tydligare signal om hur problemet med flygstoppet ska lösas”, säger kommunstyrelsens ordförande Anna Hed (C) i en kommentar till riksdagsdebatten.

Tidigare i februari gjorde landshövding Ylva Thörn och en rad tunga företrädare för Dalarnas län och Mora kommun en uppvaktning hos Tomas Eneroth om problemet med flygtrafiken.

”Jag tycker vi fick ett bra gehör vid det mötet, men tyvärr hade inte alla fakta trängt igenom”, säger Anna Hed.

”Vad som händer nu vet jag inte. Jag tycker att vi har lika stor anledningar som andra motsvarande orter i Sverige att få trafikplikt", avslutar Anna Hed.

Dela med andra
 • Dela på LinkedIn
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... 16 personer dömdes till döden i Mora vid häxprocessen 1669?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213