Flytt av återvinningsstation i Mora

29 augusti 2013

I Mora måste Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) flytta den återvinningsstation som ligger nära tågstationen till en ny plats. Detta på grund av en förestående byggnation av ett centralt resecentrum.

Flytten sker senast fredag den 30 augusti då den nya stationen ska vara på plats vid Cirkusplatsen på Tingsnäsvägen från och med söndag den 1 september. En hänvisningskylt med information om flytten kommer att ställas ut.

– En återvinningsstation ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

– Vi hoppas att hushållen fortsätter att i lika hög grad som tidigare källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på den nya platsen, säger Mia Steinbach.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 29 augusti 2013.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Sveriges äldsta timmerbyggnad finns i Mora? Stockarna på gavlarna har daterats till vårvintern 1237.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213