Förändringar i SJs restidsgaranti

25 maj 2012

Från och med 1 juni sker förändringar i SJs restidgaranti. När SJ orsakar förseningar betalas fortsatt en högre ersättning. När andra, såsom Trafikverket eller andra tågoperatörer, orsakar förseningar kompenseras resenärerna utifrån EU:s branschstandard.

– SJ kompenserar resenärerna vid förseningar, oavsett vem som har orsakat dem. När banan inte är farbar och SJ inte har orsakat förseningen kompenseras resenärerna utifrån EU:s branschstandard. När SJ självt råder över omständigheterna kompenseras resenärerna med den högre ersättningsnivån, säger Nina Hornewall, försäljningsdirektör på SJ och fortsätter:

– Vår komma fram-garanti gäller för samtliga resor och SJ tar alltid resenärerna till slutdestinationen. Om störningar uppstår i tågtrafiken, oavsett vem som har orsakat dem, ordnar SJ med ersättningstrafik med buss eller taxi. Resenärerna kan även bjudas på förtäring samt i vissa fall hotellövernattningar.

En annan nyhet är att pendlare med månadskort eller årskort får tillbaka hela resans värde i värdebevis redan efter 30 minuter om SJ har orsakat förseningen.

Läs mer om SJs restidgaranti och resevillkor på: www.sj.se

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 maj 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213