Förändringar kring avfallshantering

6 maj 2015

soptunnor Visa större bild

Nya föreskrifter om avfallshantering innebär en del förändringar när det gäller sophämtning för fastighetsägare i kommunen.

De nuvarande föreskrifterna är från 2010 och nu vill Mora kommun anpassa dem efter en mall som dalakommunerna tagit fram tillsammans, men med vissa lokala anpassningar.

De största förändringarna är …

… samfälligheter kan ta på sig fastighetsinnehavares ansvar om samfällighetens stadgar medger detta. Det innebär i praktiken att samfälligheten kan bli kund hos NODAVA och vara ansvarig för interndebitering för sina fastighetsägare.

… möjlighet att hämta matavfall mindre ofta vintertid. Idag finns krav på att matavfall ska hämtas varannan vecka året runt.

… införande av grundavgift för fritidshus där ägaren har gemensam behållare med egen fastighet (en abonnemangsform som innebär att två fastigheter man äger själv har en enda gemensam soptunna). Tidigare har fritidshusägare kunnat ta hem sopor till sin permanenta bostad och inte betalat alls för sophantering i fritidshuset. Storleken på denna grundavgift blir fastställd vid kommande översyn av avfallstaxan.

… regleringar införs gällande minireningsverk och fosforfällor, vilket berör fastighetsägare med sådana avlopp. En fosforfälla binder näringen i det vatten som rinner genom en trekammarbrunn så att det inte rinner ut i sjöar och vattendrag och slutligen hamnar i Östersjön som har stora problem med övergödning.

 


Kommunstyrelsens arbetsutskott diskuterade under tisdagen förslaget som kommunfullmäktige förväntas anta den 22 juni.

Läs mer på NODAVA:s hemsida.

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 maj 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Vasamonumentet i Mora invigdes 1860, på den plats där Gustav Vasa enligt sägnen gömde sig i en källare undan sin förföljare?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213