Förändringar rörande Fridhemsplansprojektet

22 september 2015

Förslaget med den nya gestaltningen är att parkeringsplatser och ytor närmast befintliga fasader bibehålls i större utsträckning än den tidigare versionen. Dock anläggs ett öppet gångfartsområde, nya busshållplatser, nya offentliga toaletter, planteringar, bänkar, belysning och ett antal andra detaljer som lyfter attraktionen av hela området.

På detta sätt minskar Mora kommun investeringen med ca 12 miljoner kronor samtidigt som de ursprungliga funktionerna som var syftet med projektet tillskapas. Tidplanen för projektet är att upphandlingen av ombyggnationen sker under september månad med byggstart i november och färdigställande innan midsommar 2016.  

Beställarens ombud för projektet är tekniska förvaltningens avdelningschef för gata/mark, Janko Koen. Frågor kring projektet hänvisas i första hand till kommunens byggprojektledare Fredrik Gropman som är anställd hos Structor. Kontaktuppgifter till Fredrik är This is a mailto link tel. 010-130 12 11.

För att se en skiss över projektet klicka här

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 22 september 2015.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... elektriciteten kom till Östnor 1916?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213