Föreslår två timmars fri parkering i centrum

1 mars 2018
Parkerade bilar

Mora kommun vill göra det lättare att hitta lediga parkeringsplatser i centrala Mora. Ett av förslagen är att införa en p-skiva som gör det möjligt att parkera fritt de första två timmarna på kommunens allmänna parkeringar.

Tekniska nämnden har sett över taxor och avgifter för kommunens allmänna parkeringar i centrum. Förutom två timmars fri parkering med p-skiva föreslås en höjning av dagens avgifter. Senast parkeringsavgifterna ändrades var på 1990-talet.

– Tillgången till allmänna parkeringsplatser är viktig för centrumhandeln och för att bevara en levande stadskärna. En reglering av parkeringsavgifterna bidrar till en större omsättning på parkerade bilar vilket gör att det blir lättare att hitta parkeringsplats, säger tekniska nämndens ordförande Lars Nises (C). 

Kommunstyrelsen förslår kommunfullmäktige att anta de nya parkeringsavgifterna. Om förslaget går igenom vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde den 19 mars, införs de nya avgifterna den 1 maj. Därefter kommer en utvärdering att göras under hösten.

Förslaget i korthet

 • Införa en p-skiva som ger två timmars avgiftsfri parkering.
 • Höjning av dagens parkeringsavgifter.
 • Avgifterna delas in i fyra olika områden som anges med olika färger: röd parkering för centralt belägna parkeringar, blå parkering för något mindre centralt belägna parkeringar, grön parkering som är helt avgiftsfri och grå parkering som inte faller in i övriga kategorier.
 • Nattligt parkeringsförbud vid Badstubacksbron, Rosa Huset, Kajen och Cirkusplatsen.
 • Kajen avgiftsbeläggs.

Förslag på taxor och avgifter

Gäller för varje påbörjad timme, efter två timmars fri parkering.

För att se kartor över parkeringsområdena i centrum, klicka på länk till pdf:

Kommunens allmänna parkeringar (centrala Mora) >>

Kommunens allmänna parkeringar (Hemus) >>

Kommunens allmänna parkeringar längs gator i centrum >>

Röd parkering Avgift efter två timmar Parkeringstid, föreskrifter

Zornmuseet

10 kronor i timmen Alla dagar 8–24, övrig tid parkeringsförbud
Fridhemsplan 10 kronor i timmen Alla dagar 8–24, övrig tid parkeringsförbud
Gamla busstationen 10 kronor i timmen Alla dagar 8–21, övrig tid parkeringsförbud
Moragatan 10 kronor i timmen Alla dagar 8–21, övrig tid parkeringsförbud
     
Blå parkering Avgift efter två timmar Parkeringstid, föreskrifter
Ishall övre 5 kronor i timmen Max 24 timmar
Mot tingshuset 5 kronor i timmen Max 24 timmar
     
Grön parkering Avgiftsfri parkering Parkeringstid, föreskrifter
Simhall Avgiftsfri parkering Max 12 timmar
Ishall Avgiftsfri parkering Max 12 timmar
Vid glassbåten Avgiftsfri parkering Max 12 timmar
Tingsnäsbad Avgiftsfri parkering Max 12 timmar
Skidstadion Avgiftsfri parkering Max 12 timmar
Prästholmens IP Avgiftsfri parkering Max 12 timmar
     
Grå parkering Avgift efter två timmar Parkeringstid, föreskrifter

Resecentrum långtid

2 kronor i timmen första 24 timmarna, därefter 1 krona i timmen Ingen tidsbegränsning
Resecentrum korttid 5 kronor i timmen Ingen tidsbegränsning
Morastrand station korttid 5 kronor i timmen Ingen tidsbegränsning
Kajen 5 kronor i timmen Max 12 timmar mellan 06–24, övrig tid p-förbud
Rosa Huset 5 kronor i timmen Max 12 timmar mellan 06–24, övrig tid p-förbud

Badstubacksbron

Avgiftsfri parkering Max 12 timmar mellan 06–22, övrig tid p-förbud
Cirkusplatsen Avgiftsfri parkering Max 12 timmar mellan 06–22, övrig tid p-förbud
Längs med gator inom centrum Avgiftsfri parkering Varierande tidsbegränsning enligt skylt

 

Dela med andra
 • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

 • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
  Mora kommun
  792 80 Mora
  Tel: 0250-266 19
  Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213