Förhöjda dioxinvärden på Saxnäsområdet

25 juni 2012

Tekniska förvaltningens undersökning visar att Naturvårdsverkets riktvärden överskrids och det leder till att fortsatta undersökningar kommer att göras.

Det aktuella området ligger på Saxvikens södra strand där Ströms sågverk tidigare låg från starten på 1920-talet till nedläggningen 1969-1970. I mitten på 1990-talet bebyggdes området i en första etapp som sedan har följts av ytterligare ett par. Innan byggstarten gjordes en markundersökning med efterföljande sanering och eventuell förekomst av pentaklorfenoler ansågs både av Naturvårdsverket och länsstyrelsen vara urlakad efter de 25 år som gått.

Saxnäs Visa större bild

Senare tids forskning har dock visat på ett tidigare okänt samband mellan dioxiner och pentaklorfenoler något som blev känt först 2009 genom en rapport från Naturvårdsverket. Äldreboendet Strömsgårdarna byggdes ut något senare och i samband med det togs prover som visade på förekomsten av dioxiner.

Följden av detta blev den nu avslutade första undersökningen. Kommunen planerar att gå vidare med ännu en och har sökt medel för att genomföra den. Inte nog med det, en så kallad huvudundersökning planeras också för att få klarhet i om några särskilda åtgärder ska vidtas och i så fall vilka.

Resultaten från tekniska förvaltningens undersökning har diskuterats med Institutet för miljömedicin (IMM), Arbets- och miljömedicin (AMM) och länsstyrelsen. Svaret därifrån är att området inte är akut toxiskt (förgiftat. Odling av grönsaker bör dock undvikas.

En fylligare information om det aktuella läget nås via den klickbara länken nedan. Ärendet kommer givetvis även fortsättningsvis att kunna följas på mora.se.

Till "Förstudie Ströms f.d. sågverksområde"

 

Sven-Erik Nilsson

  

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 25 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... det första flygplanet i Mora kunde beskådas vid en flyguppvisning på Sandängarna 1913? Vid spakarna satt kapten H. Sundstedt.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213