Nya återvinningscentralen har påbörjats

18 juni 2012
Spadtaget Visa större bild
Det första spadtaget togs med spadar som hade passat väl för återvinning... Från vänster ses Tomas Carlsson, Nodava, Lars Kandell, NCC, Ove Björkman, NCC, Sabina Hedman, Nodava, Åke Knutz ordf. tekniska nämnden och Mats Björkman, PEAB.

Ett efterlängtat bygge

I augusti 2013 invigs den och sedan kommer Moraborna att börja köra sitt hushållsavfall till Örjastäppan.

Ett efterlängtat bygge har alltså påbörjats. Den nuvarande anläggningen i Kråkberg är en sorglig syn och diskussioner om ett nybygge har pågått i många år. Sedan 2006 i mer konkret form och i accelererande takt. Örjastäppan framstod tidigt som det lämpligaste området och det första förslaget till lokalisering var på kommunens egen mark norr om Rishagsvägen, mellan Vattumyrsvägen och Zornvägen. Men trots att avståndet till närmaste bebyggelse uppfyllde lagkraven lät inte protesterna från boende i Yvraden vänta på sig. Blickarna vändes då mot den andra sidan av Rishagsvägen och då gick det genast bättre. Marken var visserligen inte kommunägd men den kunde förvärvas till en rimlig kostnad.

(På nedanstående PDF-fil markeras var den nya återvinningscentralen ska ligga. Observera att området inte är skalenligt, endast en indikation).

Återvinningscentral Örjastäppan 

Modern layout

- Här kommer vi nu att få en modern återvinningscentral med fler sorteringsmöjligheter, berättar Tomas Carlsson, avfallschef i Nodava AB som är det företag som ska driva anläggningen för kommunens räkning. Det blir plats för upp till 20 containrar för olika sorters hushållsavfall och vi kommer att ta emot allt, utom mediciner som ju ska lämnas till apoteket. På det fyra hektar stora området blir det också en återvinningsstation av samma typ som på andra håll i Mora. Man ska alltså även kunna lämna tidningar och förpackningar när man är här.

Falun Visa större bild
Så här ser det ut i Falun och likadant blir det i Mora. Bekvämt placerade containrar för olika material, bara att stanna och lossa. På vissa centraler är containrarna för övrigt nedsänkta ännu mer än i Falun.

Investeringen kommer att uppgå till ca 30 mkr och med byggstart måndagen den 18 juni. Upphandlingen gav till resultat att markarbetena utförs av NCC medan själva servicebyggnaden blir ett uppdrag för PEAB. En ny infartsväg kommer att dras från en plats längre ner på Rishagsvägen, och vid själva infarten kommer det att finnas en damm och ett konstverk i form av en glob som är fem meter i diameter och innehåller diverse föremål som brukar återvinnas. Trafiken leds i en riktning förbi de olika stationerna och när avfallet lämnats kör bilarna ut på Vattumyrsvägen och kan svänga höger till Rishagsvägen.

avc-huvudbyggnad Visa större bild
Den nya huvudbyggnaden.

Inga taxehöjningar

- Mora Återbruk kommer också att finns här med "Ta till vara", där man helt enkelt tar hand om sådant som kan tas till vara av nya användare. till exempel kan nämnas att mer än hälften av alla tjockteveapparater brukar fungera och kan därför användas igen.

För privatpersoner innebär öppnandet av den nya återvinningscentralen att den i Kråkberg kommer att stängas. Men den kommer att hållas öppen även fortsättningsvis i regi av SITA för att ta emot avfall från företag. Nodava, som ägs gemensamt av Mora, Orsa och Älvdalens kommuner, ska som nämnts sköta driften på Örjastäppan och för det anställs 3-4 personer.

- Men den nya centralen lär inte innebära några nya taxehöjningar för Moraborna, bortsett möjligen från index, förklarar Tomas Carlsson. För drygt ett år sedan sänkte vi ju till och med taxorna med 9 % och någon förändring är alltså inte planerad.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 juni 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213