Framtidsveckan i Mora 9-17 april

5 april 2011

Från Hälsingland har Framtidsveckan kommit till Dalarna, till Falun och de fyra Siljanskommunerna. Ett brett samarbetsprojekt med uttalad miljöprofil ska visa på goda exempel även i vårt område.

Det är omställningen till ett hållbart och resurssnålt lokalsamhälle som ligger till grund för Framtidsveckan. Ett arrangemang som ägde rum för första gången 2009 i Hälsingland och en av de drivande bakom projektet var, då som nu, Anders Persson vid Studiefrämjandet. Och när han kom till Mora för några veckor sedan för att presentera konceptet var inte kommunen sen att ställa upp.

Eva Larsson
Eva Larsson

- Vi som träffade honom tyckte att upplägget verkade intressant och kommunledningen stödde också det hela eftersom det ligger helt i linje med den politiska plattformens intentioner, säger Eva Larsson, miljösamordnare i Mora kommun.

I Dalarna är det Studiefrämjandet, Naturskyddsföreningen och Omställning Dalarna som är huvudarrangörer och premiäråret 2011 deltar alltså kommunerna Mora, Orsa, Leksand, Rättvik och Falun. Alla med olika arrangemang under veckan som kommer att visa på många goda exempel på hur naturens resurser bättre kan tas tillvara.

- Eftersom planeringstiden blev så kort hade jag bara förhoppningen att kunna ordna någon föreläsning. Men det var inga problem att hitta ytterligare några programpunkter att bjuda på.

Föreläsningar blir det också, en behandlar ämnet "Solvärme i ditt hus" och en annan har rubriken "Må bra! Bli en kräsen konsument". Solvärme kombinerad med pelletseldning demonstreras dessutom i ett par privata hem i Selja och på Sollerön. Den som vill se en pelletsanläggning i centrala Mora kan välja att komma till Norets Folkets Hus som bytt till ett mer miljövänligt uppvärmningssystem.

Återvinning på alla plan är betydelsefullt i ett resurssnålt samhälle. Att byta kläder är ett gott exempel och på Mora Folkhögskola anordnar därför Naturskyddsföreningen en klädbytardag tillsammans med Folkhögskolan. Klädtemat återkommer för övrigt i "ReDesign" hos Studieförbundet, där man kan få tips om hur gamla kläder kan sys om och gå en ny vår till mötes.

Skogsstyrelsen, Mora kommun och Landstinget Dalarna bjuder in till heldagskonferensen "Naturen som hälsoresurs för regional utveckling" och Naturskyddsföreningen Mora, Dala Naturguider och Studiefrämjandet ger alla intresserade möjlighet att delta i en "Framtidsguidning på lunchen", tre kvart nere på Kajen.

Under veckan finns ännu fler programpunkter, se hela programmet här

- Jag hoppas att Framtidsveckan ska bli årligt återkommande, precis som vår Hälsovecka under hösten, säger Eva Larsson.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 april 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första byn i Mora socken som blev laga skiftad var Östnor? Det skedde 1935-1944.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213