Fria resor för ungdomar under sommarlovet

31 maj 2018

Ombordstigning på en av Dalatrafiks bussar

Under sommarlovet 2018 får alla ungdomar i länet resa gratis med Dalatrafik.

Det är regeringen som beslutat att ge statligt stöd för att finansiera detta för att tidigt etablera goda vanor hos ungdomar att resa hållbart. Syftet är också att underlätta för ungdomar att resa kollektivt till och från sommarjobb och andra aktiviteter.

Vilka omfattas?


Erbjudandet gäller alla ungdomar som är folkbokförda i länets kommuner och som slutar årskurserna 6–9 i grundskolan eller årskurs 1 och 2 i gymnasieskolan. Ungdomar i grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiesärskolan omfattas också. Även de ungdomar i specialskolan som lämnar årskurs 10 är berättigade till fria sommarlovsresor. 

Hur får man kortet?


För ungdomar som har befintligt skolkort kommer sommarlovsperioden att laddas på automatiskt på deras skolkort. Ungdomar som inte har skolkort kommer att få Dalatrafiks ordinarie Resekort laddat med sommarlovsperioden hemskickat.

För de ungdomar som inte kan få ett färdbevis på ovan nämnda sätt kommer det finnas möjlighet att ansöka om Resekort laddat med sommarlovsperiod via Dalatrafiks hemsida. Det gäller för:

  • ungdomar som är nyinflyttade till Dalarna
  • ungdomar med skyddad identitet
  • ungdomar som är asylsökande

Ansökan kan ske fram till den 30/6 2018.

Giltighet

Resekort och skolkort laddat med sommarlovsperiod kommer att vara giltigt 2018-06-18 – 2018-08-10. Korten gäller på Dalatrafiks bussar samt på Tåg i Bergslagens tåg (ej SJ, Tågab eller Inlandsbanans tåg) dygnet runt under både vardagar och helger. Resekort laddat med sommarlovsperioden är försedda med namn på innehavaren. Resekortet är personligt och går inte att överlåta till annan person

Tappa - bort – garanti


Resekort laddat med sommarlovsperioden samt sommarlovsperiod på skolkort omfattas inte av någon form av tappa - bort - garanti.

Skolkort som tappats bort under sommaren


Det går inte att få ett nytt skolkort under sommarlovet. Eleven som tappat bort sitt skolkort får vända sig till personal på skolan första dagen på det nya läsåret. 

Trasiga Resekort med sommarlovsperiod


Dalatrafiks skolkortsadministration kontaktas via mail för utbyte av trasigt kort. Det trasiga kortet spärras i och nytt kort skickas hem till elev. 

Personligt färdbevis


Endast berättigade elever har möjlighet att resa med Resekort med sommarlovsperiod. Färdbeviset är personligt och ex. medföljande syskon har inte möjlighet att resa på samma färdbevis. Resekortet får heller inte lånas ut. 

Rätt att komma fram


Om ungdom med Resekort laddat med sommarlovsperiod riskerar att komma mer än 20 minuter för sent till sitt resmål har resenär rätt till att få ersättning för annan transport enligt Dalatrafiks resevillkor.

Förseningsersättning för resenärer med Resekort laddat med sommarlovsperiod ges inte.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 1 juni 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... att Anders Ström 1931 var förste Morabo att vinna Vasaloppet?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213