Gatubelysningen i Venjan och Våmhus rustas upp

18 maj 2018

Under sommaren 2017 har tekniska förvaltningen granskat gatubelysningen i Venjan och Våmhus. Det har lett till upprustningar under hösten 2017 som avslutas under år 2018. Huvudfokus har legat på bättre ledningar och starkare stolpar.

I samband med att Ellevio byggde om sina anläggningar i Venjan och Våmhus förra året genom att markförlägga luftledningar passade Mora kommun på att ingå i ett samarbete med elnätsbolaget. Samarbetet ledde till att gamla slitna luftledningar tillhörande gatubelysningen i grävområdet togs ner och ersattes med nya kablar i marken. Arbetet utfördes till största delen under hösten 2017, med undantag för Venjan där arbetet fick avslutas när vintern kom. Arbetet återupptas och avslutas under år 2018.

Under arbetets gång har tekniska förvaltningen samtidigt sett över kvalitén på själva belysningsstolparna, framför allt gamla trästolpar, och bytt ut dessa till nya stålstolpar. I vissa områden har också en optimering av belysningssystemet gjorts där nya stolpar kan ha flyttats, tillkommit eller tagits bort. Det görs för att i största möjliga mån belysa områden där boendebebyggelse finns samt vid utfarter och i korsningspunkter inom bebyggelsen.

Optimeringen av belysningssystemet har utförts enligt de riktlinjer för gatubelysning som antogs av tekniska nämnden i augusti 2017.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 18 maj 2018.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213