Så förbereder du dig för vårfloden

25 mars 2018

Det har kommit väldigt mycket snö i vinter. Därför är det bra att vara förberedd när vårfloden kommer. Exakt hur svår vårfloden blir vet vi inte, men många befarar att vi får gå över 30 år tillbaka för att hitta ett liknande läge. Du som fastighetsägare har ett särskilt ansvar att vara förberedd för översvämningar.

Här nedan ger räddningschef Johan Szymanski svar på de viktigaste frågorna nu inför vårfloden. Du kan också läsa Länsstyrelsens information för hela Dalarna.

Till höger kan du också gå in och titta på kartor över riskområden för översvämningar. Men observera att ingen vet än om det blir översvämning och den exakta omfattningen. Kartorna visar nivån för 1985 års översvämningar. Det kan vara ett bra riktmärke när vi nu ska vara förberedda för vårfloden. De blåmarkerade områdena i kartorna visar riskområdena och var det var översvämning 1985.

Johan Szymanski
Johan Szymanski.

Hallå där räddningschef Johan Szymanski...

…vad tror du om årets vårflod eftersom det har kommit så mycket snö i vinter?

Det är stor risk för att vi kan få problem med smältvattnet i samband med vårfloden. Många talar om att man måste gå så långt tillbaka som till 1960-talet för att hitta motsvarande snömängder. Vi på Brandkåren planerar för en besvärlig period.

Vad är det som påverkar om vi får en besvärlig vårflod eller inte?

Om vi får varma dagar men kalla nätter så blir snösmältningen lugn och utdragen. Men blir det tvärt om, att värmen kommer snabbt så att det blir en hastig snösmältningsprocess, kan det bli väldigt stora problem. Sedan beror det också på tjälens djup. Enligt de rapporter vi har bedöms tjäldjupet vara litet och det betyder att vatten lättare kan tränga ner via marken vilket är positivt. Samtidigt vet vi att grundvattennivåerna är förhållandevis låga i området, det innebär att marken kan ta emot en hel del vatten.

Vad kan du jämföra med om du tittar tillbaka historiskt?

Att det var länge sedan det var motsvarande snömängder är det många som vittnar om. En skogvaktare trodde att man behövde gå så långt tillbaka som till 1960-talet. Enligt SMHI:s statistik vid mätstationen i Siljansfors har det bara varit över 100 cm vid fem tillfällen sedan 1931: åren 1951, 1959, 1966, 1977 och 1982. Tyvärr finns det inte mycket dokumentation kring vilka konsekvenser snömängderna fick då. Många minns översvämningen i Mora 1985, men den inträffade på hösten och var en effekt av en väldigt regnig sommar.

Var i Mora kan det bli mest besvärligt?

Även om översvämningen 1985 inte berodde på snösmältningen kan man delvis använda den som grund för planeringen.  Då var det framförallt området kring Prästholmen, golfbanan och Öna som drabbades, men även delar av Solleröns västra sida. Det är sannolikt är motsvarande områden kan drabbas även nu. Också Länsstyrelsens beräkningsmodell visar ungefär samma områden. Titta gärna på kartorna här intill, med vilka områden som kan vara mest utsatta.

Vad bör jag tänka på nu om jag är fastighetsägare?

Du bör undersöka om din fastighet ligger i ett område som riskerar att drabbas av översvämning. I så fall bör du vidta förebyggande åtgärder. Det kan exempelvis vara att inte ha fuktkänsliga saker på golvet i källaren eller på andra låga punkter. Att bygga en barriär kan ofta leda förbi vattnet och därför kan det vara bra att skaffa sandsäckar eller förbereda en barriär mot vattnet. En egen dränkbar pump kan också vara bra att ha.

Vad är mitt ansvar som fastighetsägare?

Fastighetsägaren är ansvarig att förebygga olyckor och skydda sin egendom. Försäkringsbolagen talar om begreppet räddningsplikt, som innebär att försäkringstagaren måste agera.

Men om jag får in vatten på tomten eller in i huset – kan jag ringa er på räddningstjänsten och ni kommer och hjälper mig?

Våra resurser inte oändliga. Om det blir en översvämningssituation kommer sannolikt väldigt många att drabbas. Det innebär att vi måste prioritera och då går våra resurser i första till områden och byggnader där det bedrivs samhällsviktig verksamhet, exempelvis sjukhus, äldreboenden, el-nätsanläggningar m.m. Men ni kan givetvis kontakta oss när ni får problem, så får vi hantera det utifrån hur situationen och beredskapen ser ut just då. Många gånger kan vi lämna tips och råd kring hur du som fastighetsägare kan hantera situationen. Gäller det fara för människoliv ska man alltid ringa 112, det prioriterar vi högst och rycker ut direkt.

Dela med andra
  • Dela på LinkedIn
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 27 mars 2018.

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213