Hon blev årets miljöpristagare i Mora

8 december 2011

"Lisen Vogt är en eldsjäl och framgångsrik pedagog som under många år arbetat med att få barn och ungdomar engagerade i klimat- och energifrågor. Med stort engagemang för miljö och långsiktig hållbar utveckling är Lisen ett föredöme för oss alla.”

Så lyder Miljönämndens motivering och av den kan man dra slutsatsen att det är en lärare som tar emot årets pris vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december. Och lärare är hon i grunden, började redan 1981 i Krokom och kom till Mora 1989. Där har hon undervisat i Venjan, Selja-Långlet och på Stranden innan hon kom till Morkarlbyhöjdens skola 2000 för att undervisa i matematik, fysik och teknik.

Lisen Vogt

Numera projektledare

- Men sedan ett år tillbaka är jag inte längre lärare, avslöjar hon. I stället är jag projektledare för två stora projekt inom miljö- och energiområdet.

Miljömedvetandet vaknade på allvar i samband med folkkampanjen 1976 och det har inte minskat med åren. Som lärare har hon under hela sin karriär arbetat för ett hållbart samhälle och förmedlat sitt engagemang i det dagliga arbetet med eleverna.

Nu har hon alltså lämnat katedern och ägnar sig på heltid åt projekten "KNUT" (Kunskapsutveckling, naturvetenskap och teknik) och "Energiutmaningen". Huvudman i Dalarna för båda projekten är Stiftelsen Teknikdalen.

Med sikte på Grön Flagg

KNUT vänder sig till barn och ungdomar, från förskolan till och med gymnasiet. Syftet är att öka intresset och engagemanget i energi- och miljöfrågor och fyra områden i landet deltar; Norrland, Dalarna, Energikontor Sydost samt Norrköpings och Linköpings kommuner.

- Att just de områdena blivit uttagna är en följd av att de arbetat bra med dessa frågor, förklarar Lisen Vogt. Vi som är med ska stötta idéer och projekt som har med klimat, energi och entreprenöriellt lärande att göra. Jag har i min tjänst bland annat arrangerat KNUT-dagen vid Falu gruva där 120 pedagoger deltog i ett antal workshops på temat Polhem. Just nu planerar jag en stor nationell konferens i Borlänge den 2-3 februari på temat "Energisamling för framtiden". Även här är pedagogerna målgruppen och vi kommer att ha plats för 130 deltagare.

"Energiutmaningen" vänder sig också till pedagogerna och startade med full kraft i höstas. Sex skolor deltar; Utmelandsskolan i Mora, Rots skola i Älvdalen, Blomsterbäcksskolan i Malung, Tunets skola i Borlänge, Nordanö-Lunds skola i Avesta och Stjärnsunds skola i Hedemora. Dessa sex togs ut av de 20 som sökte och totalt är det ett 80-tal pedagoger som kommer att gnuggas under minst tre lärarfortbildningsdagar. Lisen Vogt har här anpassat allt material (dramaövningar, experiment, lärar- och elevtexter samt undervisningsförslag) till den nya läroplanen. En del av materialet har hon dessutom författat på egen hand.

- Vår målsättning är att de deltagande skolorna ska börja ett utvecklingsarbete som gör att de senare kan söka Grön Flagg. Nästa läsår rullar projektet vidare, då byts dessa sex skolor ut mot sex nya.

Ingen domedagsapostel

Vid sidan av de två stora projekten leder hon också två så kallade HUS-grupper i Mora. En grupp för förskolorna och en för grundskolorna. HUS står här för Hållbar Utveckling i Skolan och på varje skola finns ett ombud och de träffas en till två gånger per termin för att utbyta erfarenheter om miljöarbetet.

Hon har också drivit Agenda 21-projekt i form av en "Energisparskola" på Sollerön. Det var i slutet av 1990-talet, när Agenda 21 var i ropet, och då fanns inget pedagogiskt material till hands. Vilket fick till följd att hon tag fram ett eget som sedan kom att spridas över hela landet. "Hållbarhetsrådet" och "Lärande för hållbar utveckling" är andra verksamheter som engagerat henne, alla med tydlig koppling till det energi- och hållbarhetstänk som är hennes käpphästar.

- Jag vill att ungdomarna ska känna framtidstro och delaktighet, säger hon. De ska också ges en handlingsberedskap och det är viktigt att vuxna visar en positiv attityd inför framtiden och inte frammanar några undergångsstämningar. Även om vi förändrar förutsättningarna för livet så kommer nog jorden att klara sig i alla fall. Det finns en rapport om barns oro inför framtiden och av den framgår att barn med oro faktiskt har mest framtidstro. I samma rapport sägs också att 60 % av barnen tycker att vi vuxna gör för lite.

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 12 december kommer Lisen Vogt att ta emot diplom, blommor och prischecken på 10 000 kronor.

-  För pengarna ska jag köpa ytterligare en solpanel och en omkopplare, så att jag kan leverera el till det vanliga elnätet från sommarhuset vid Vänern.

 

Sven-Erik Nilsson

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 8 december 2011.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... den första skolundervisningen i Mora påbörjades 1643?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213