I Mora parkerar du billigt

5 augusti 2011

Av 200 undersökta kommuner i landet har Mora den lägsta timtaxan av alla. För blygsamma 3.50 per timme kan du ställa bilen på en kommunal parkeringsplats mitt i centrum.

Billigt kan bli gratis

Den som kan tänka sig att gå ett par hundra meter för att komma till gågatan slipper ännu billigare undan. För då kan man parkera gratis på flera platser, exempelvis på kajområdet eller vid Bastubacksbron. Och varför inte ta en liten promenad från bilen? Det är både nyttigt och trevligt. Men det är oftast så på mindre orter att 200 meter helt plötsligt blir väldigt långt i parkeringssammanhang. Medan det skulle uppfattas som sensationellt kort i en större stad.

Parkerade bilar Visa större bild
En av de kommunala gratisparkeringarna ligger i omedelbar anslutning till kajområdet, mellan järnvägen och Tingsnäsvägen.

Det är inte bara billigt att parkera på kommunala parkeringar i Mora. Även felparkeringsavgiften är låg, endast 300 kronor oavsett hur felparkeringen skett. Här bör det för ordningens skull nämnas att kommunen bara äger ett mindre antal av de avgiftsbelagda platserna i centrum. Resten tillhör olika fastighetsägare. Det innebär alltså att bara en del av parkeringsböterna i Mora utfärdas av kommunen. Men eftersom det är få bilister förunnat att veta vem som äger en viss plats blir det oftast kommunen som anses vara den som förorsakat felparkeraren den tråkiga utgiften. 

Mora - ett populärt besöksmål

Skillnaden mellan en storstad och en mindre ort som Mora blir också tydlig när det gäller inställningen till bilköer. I Vasaloppstider och under högsommaren bildas tidvis köer vid infarten till Mora, från Noretrondellen och in mot centrum. Köer av en längd som många storstadsbilister är vana att konfronteras med dagligen vid sina arbetsresor. Men när fenomenet uppstår på mindre orter leder det osvikligt till insändare som efterlyser den nya förbifart som diskuterats sedan 90-talet.

Inte sällan lever skribenterna i tron att det är kommunen som har ansvaret för vägbyggandet och därför skulle kunna åtgärda problemet på egen hand. Men som de flesta vet så är det statliga Trafikverket som äger dessa frågor. En myndighet som Mora kommun länge uppvaktat för att åstadkomma ett bättre trafikflöde genom centralorten. Trafikverkets ansträngda ekonomi gör dock att en eventuell förbifart ligger långt fram i tiden. Däremot har ett projekt påbörjats där kommunen och Trafikverket samarbetar för att förbättra trafikmiljön i Mora. Och i det arbetet har utökad kapacitet på E45/väg 70 högsta prioritet.

 

Sven-Erik Nilsson

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 5 augusti 2011.

Sök på webbplatsen

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ger vartannat år ut parkeringsstatistik som baseras på insamling av uppgifter från kommunerna. Den här gången svarade 200 av 290, vilket ger en svarsfrekvens på 74%.

Hela rapporten finns här 
Kommunala P-platser i Mora (A, J, I och H är avgiftsfria) 

Visste du att....

......Knausberget (787 m) är kommunens högsta punkt. Berget ligger väster om Ulvsjön, i den nordligaste delen av Mora kommun.

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213