Idégrupp med synpunkter på Dalabanan

26 oktober 2009
Loktåg

Idégruppen Vi Resenärer står, som framgår av namnet, på resenärernas sida i trafikdebatten. Jan-Åke Bosell som för gruppens talan har fritidshus i Mora kommun och därför ett särskilt intresse för Dalarnas kommunikationer. Och därmed synpunkter, som inte bara begränsar sig till själva trafiken. Så här skriver han:

"Landstinget och kommunerna i Dalarna har genom region Dalarna kommit överens med Banverket om att Dalabanan ska upprustas för 810 miljoner kronor. Satsningen kräver dock EU-pengar och att den ingår i kommande transportplaner.

Det är skillnad på att satsa pengar i vägar jämfört med i nya järnvägsspår. En väginvestering, som den nya motorvägen mellan Gävle och Uppsala, lever på den fria marknadsekonomin inom vägsystemet. Men på järnvägssidan är det betydligt mer komplicerat även om godstrafiken sedan många är avreglerad och persontrafiken blir det inom kort. Att bygga nya spår är ingen garanti för att trafiken blir bättre. När det gäller persontrafiken på Dalabanan beror det helt på SJs kalkyler och vilket intresse nya bolag har att köra på denna järnväg. Region Dalarna utgår ifrån att SJ eller annat bolag finner det lönsamt att köra ett tåg i timmen mellan Borlänge och Stockholm. Finns det verkligen underlag för en sådan trafik?

Dålig flexibilitet

All kollektivtrafik bygger på en jämn tillströmning av resenärer. Branschen har mycket svårt att klara toppar i efterfrågan som de som turisttrafiken till Siljansbygden och Dalafjällen skapar. Av någon anledning klarar busstrafiken bättre än tågen att möta sådana svängningar i efterfrågan. Det borde vara tvärtom då varje buss kräver en förare medan en vagn till i ett tåg inte kräver mer personal.

Problemet i dag på Dalabanan är att SJ kör med korta tåg. Ett vanligt lokdraget tåg kan bestå av tretton vagnar medan dalatågen endast har sex till sju vagnar, alltså halv kapacitet. De motorvagnar som SJ använder i X2000 och i regionaltågen har ytterst liten flexibilitet liksom Tågkompaniets fordon. De nya tåg som SJ sätter in på Dalabanan nästa år är tyvärr av samma slag, dvs. motorvagnar med begränsad flexibilitet.

Redan i dag finns det således en stor outnyttjad kapacitet i persontrafiken på Dalabanan på grund av att tågen har få för sittplatser.

Mycket kan förbättras vid sidan av själva trafiken

Region Dalarna har inte bara tappat fordonsfrågan utan även frågan om kringservice för tågresenärerna. För att dagens bilister ska välja tåget för en resa Stockholm-Sälen krävs service vid sidan om spåren. Det gäller bl. a bekväm infartsparkering i Stockholmsområdet och transferservice mellan Mora och Sälen i form av bekväma och snabba bussar, inte lokalbussar, samt tillgång till hyrbil. Kravet på hyrbil gäller även för besökare till Siljansbygdens turistmål.

En fråga som också borde ligga Region Dalarna varmt om hjärtat är de järnvägsstationer som tågresenärerna möter utefter Dalabanan. Vilket intryck ger de av Dalarna som turistlandskap? Ta stationen i Falun som exempel. En trist stenbyggnad i ett industriområde omgärdat av utrangerade godsvagnar. Mora station är ett annat skrämmande exempel. Miljön kring stationen är något bättre än den i Falun men servicen till resenärerna är i Mora helt obefintlig. I Rättvik hyr kommunens turistbyrå in sig i stationshuset men säljer inga tågbiljetter.

Flertalet kommuner i Dalarna hälsar bilisterna välkomna genom informationsskyltar av olika slag vid infarterna men tågresenärerna glömmer man helt bort.

Att enbart satsa på nya spår och på ökad trafik för affärsresenärer mellan Borlänge och Stockholm innebär att region Dalarna missar helheten. Ska fler välja tåget och bussen framför bilen i framtiden måste kollektivtrafiken bestå av ett system som omfattar både hårdvara och mjukvara och som ger attraktiv service inte bara till affärsresenärer utan också till turister och andra fritidsresenärer."

 

Jan-Åke Bosell

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 2 november 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora lasarett byggdes 1910-12?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213