Inbjudan till samråd

15 oktober 2009

 
Samrådsutställning

Revidering av föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun

Föreskrifter om avfallshantering för Mora kommun är under omarbetning. Samråd och utställning pågår 21 oktober – 17 november 2009.

Förslaget till föreskrifter har tagits fram i ett samarbete mellan miljöförvaltningarna och tekniska förvaltningarna i Malung-Sälens, Mora, Orsa och Älvdalens kommun. Förslaget innebär, jämfört med gällande föreskrifter, en förenkling och ett förtydligande av ärendehanteringen och ger möjlighet till ett förbättrat samarbete mellan kommunerna.

Varje kommun ska enligt miljöbalken ha en lokal renhållningsordning. En renhållningsordning består dels av föreskrifter om avfallshantering och dels en avfallsplan. De nuvarande föreskrifterna om avfallshantering för Mora kommun antogs av kommunfullmäktige i november 2005.

Förslaget till nya föreskrifter om avfallshantering finns nu framtaget och samråd ska ske runt förslaget innan det kan fastställas av kommunfullmäktige.

Så lämnar du dina synpunkter

Under remisstiden 21 oktober – 17 november 2009 ges myndigheter, föreningar och övriga tillfälle att ta del av handlingarna och inkomma med synpunkter på förslaget. Samrådet syftar till att förbättra beslutsunderlaget, att ge möjlighet till insyn i arbetet med föreskrifterna och påverka deras utformning.

Samrådshandlingar kan studeras i länkarna nedan och finns även utställda på kulturhuset i Mora, kommunalhuset i Venjan och Sollerön samt biblioteket i Våmhus.

Senast 17 november ska synpunkter skriftligen ha inkommit till Mora kommun, Tekniska förvaltningen, 792 80 Mora eller per e-post: This is a mailto link

För mer information kring föreskrifterna kontakta Tekniska förvaltningen, besöksadress Fredsgatan 16, Tfn 0250 – 26 000, Fax 0250 – 139 48, e-post This is a mailto link

 

Samrådshandlingar

Förslag till nya föreskrifter

Viktigare förändringar

Omarbetningar av dispenser

 

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 15 oktober 2009.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... IFK Mora fyllde 100 år 2009?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213