Ingen begränsning av mobilstrålningen i Venjan

6 mars 2012

Ärendet har blivit riksbekant sedan en person i byn anfört att han drabbats av besvär som en följd av strålningen från mobilmasterna.

En begränsning ner till den låga strålnivå som diskuterats skulle emellertid få till följd att delar av Dalarna skulle tappa både mobiltäckning och tv-bild. Detta som en följd av att antennerna på masterna måste riktas om.

Vid dagens sammanträde fattade Miljönämnden ett enhälligt beslut där man var överens om att ärendet gällande upplevd ohälsa från mobilbasstationer ska avslutas utan åtgärd.

Nämnden menar att det inte går att utesluta att exponering av strålning från mobilbasstationer kan ha en biologisk negativ påverkan på människors hälsa. Grunden för beslutet är trots detta att miljönämnden med säkerhet inte kan överblicka vilka konsekvenser en strålnivå på 50 nanowatt/m2 får på många viktiga samhällsfunktioner i och omkring Venjan.

 

Dela med andra

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 6 mars 2012.

Sök på webbplatsen

Visste du att....

... Mora socken och Morastrand blev en kommun 1959?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213