Inget beslut i fullmäktige om nya parkeringstaxor

20 mars 2018

Frågan om de nya parkeringsavgifterna i Mora har återremitterats till tekniska nämnden. Vid kommunfullmäktiges senaste sammanträde beslutades att frågan ska beredas på nytt.

De nya taxorna skulle ha börjat gälla den 1 maj. Tidigast kan reglerna nu börja gälla den 1 juni, om fullmäktige fattar beslut vid sitt nästa sammanträde den 7 maj. Bland annat förslogs att införa en p-skiva som gör det möjligt att parkera fritt de första två timmarna på kommunens allmänna parkeringar.

Det var oppositionen i fullmäktige som begärde att frågan om parkeringstaxorna skulle gå tillbaka till tekniska nämnden för att beredas på nytt. Oppositionen utnyttjade sin rätt till återremittering, då en tredjedel av fullmäktigeledamöterna röstade för det.

Klicka här för att läsa förslaget till nya parkeringsavgifter >>

Dela med andra
  • Dela på Google

Kommentera sidan

Om det är något du vill meddela oss, hittat något fel eller saknas information kan du använda dig av det här formuläret. Om du vill ha återkoppling på din kommentar vänligen fyll i din mailadress.

Vi tar tacksamt emot all feedback.

// Vänliga hälsningar kommunikationsenheten Mora kommun

Sidan uppdaterad den 20 mars 2018.

Sök på webbplatsen

Kontaktinformation

  • Anna Hed (C) Kommunalråd, ordförande Kommunstyrelsen
    Mora kommun
    792 80 Mora
    Tel: 0250-266 19
    Växel: 0250-260 00

Visste du att....

... flottningen i Österdalälven upphörde 1970?

Mora Kommun, 792 80 Mora, Besöksadress: Fredsgatan 16, Tel: 0250-260 00 kl 07.45-16.30, Fax: 0250-186 42, E-post:
Org. nr: 212000-2213